Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Veřejné finance

Veřejné finance


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola obchodní, Praha 2

Charakteristika: Práce stručně popisuje otázku na téma veřejné finance. Popisuje příjmy a výdaje, veřejný dluh nebo státní rozpočet.

Obsah

1.
Charakteristika veřejných financí
Rozpočtová soustava ČR (papír)
2.
Pojem a význam státního rozpočtu
3.
Charakteristika příjmů a výdajů
4.
Veřejný dluh

Úryvek

"1) Charakteristika veřejných financí
Rozpočtová soustava ČR (papír)
2) Pojem a význam státního rozpočtu
3) Charakteristika příjmů a výdajů
4) Veřejný dluh


1) Charakteristika veřejných financí
Veřejné finance:
• jsou součástí ekonomiky státu
• Jsou to peněžní vztahy vznikající v souvislosti s tvorbou, s rozdělováním a používáním peněžních fondů
• Jsou jedním z nástrojů státní politiky
• Snaha státu zasahovat do ekonomiky má tendenci být co nejmenší, ale existence veřej. statků, nedokonalé konkurence v tržním systému a existence externalit tuto zásadu vyžaduje
• Veřejné statky jsou takové statky které nelze vyloučit ze spotřeby a každý je může využívat stejně, musí být dostupné pro každého.
(př. doprava, školství, zdravotnictví, státní obrana, soudnictví, sociální péče)
Společnost by bez veřejných statků nemohla existovat.

Rozpočtová soustava:
• Je soustava veřejných rozpočtů, které představují tvorbu a použití centralizovaných peněžních fondů vládou včetně veřejné správy na místních úrovních za urč. období (fiskální rok).


2) Pojem a význam státního rozpočtu:
• Státní rozpočet je centralizovaný peněžní fond, který je vytvářen, rozdělován a používán především s využitím nenávratného a neekvivalentního způsobu rozdělování
• Státní rozpočet republiky zahrnuje očekávané příjmy, jakož i výdaje na zabezpečení úkolů a krytí potřeb České republiky v daném rozpočtovém roce
• Obsahuje i finanční vztahy k rozpočtům obcí, okresních úřadů a k rozpočtům státních fondů republiky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f94ec702676.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
1._Verejne_finance.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse