Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Větrná elektrárna

Větrná elektrárna

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá výstavbou a provozem větrné elektrárny. Provoz je pojat v horizontu nejbližších tří let.

Obsah

1.
Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
2.
Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
2.1
Analýza trhu a odhad poptávky
2.2
Marketingový mix
2.3
Marketingová strategie
3.
Management projektu a řízení lidských zdrojů
4.
Technické a technologické řešení projektu
5.
Dopad projektu na životní prostředí
6.
Zajištění dlouhodobého majetku
7.
Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
8.
Kalkulace
8.1
Základní kalkulace
8.2
Finanční plán - plán průběhu nákladu a výnosů (výhled na 3 roky)
8.3
Finanční plán - plánované stavy majetku a zdrojů krytí (výhled na 3 roky)
9.
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
10.
Řízení rizik
11.
Závěrečné hodnocení projektu

Úryvek

“11. Řízení rizik

Ochrana proti rizikům

Ohrozit by mě mohlo zpoždění dodávky náhradních dílů či prodleva při stavbě větrných elektráren. Budu si proto dodavatele náhradních dílů i zhotovitele velice pečlivě a pro jistotu budu mít nejdůležitější věci, které by mohly ohrozit plynulost provozu větrných elektráren, na skladě v přiměřené zásobě.

Dalším rizikem může být výběr zaměstnanců. Budu je volit pomocí výběrového řízení na dané pozice a s požadovaným vzděláním, uvedeným v kapitole číslo čtyři.

Týká se mě také riziko nezaplacení pohledávky společností ČEZ, kterému se snažím předcházet díky vysoké lhůtě splatnosti a při překročení této lhůty i vysokými pokutami.

Ze zákona pro mě vyplývá povinnost pojistit vozidla tzv. povinným ručením. Vzhledem k možnostem způsobení škody na vlastním automobilu budu mít i havarijní pojištění, které budu platit po dobu 3 let.

Díky složitosti obchodních procesů, rozmarům přírody, nepozornosti, souhře nepředvídatelných okolností nebo špatných úmyslů druhých je můj majetek vystaven řadě rizik, kterým se navzdory všem opatřením nemohu vyhnout.

Výběr pojišťovny a pojištění

Jelikož existuje možnost poškození investičního majetku, rozhodla jsem se ho pojistit proti různým aspektům tak, abych měla jako podnikatel zajištěno, že budu schopna splácet úvěr.

Vybrala jsem si pojišťovnu Triglav, která je na našem trhu poměrně krátkou dobu, ale i přesto nabízí mnoho druhů pojištění výhodných pro začínající i stávající podnikatele. Z nabídky této pojišťovny jsem si vybrala následující:

1) základní a doplňkové pojištění

Kryje poškození nebo zničení pojištěné věci výbuchem, úderem blesku, nárazem, zřícením letadla, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nárazem, požárem dopravního prostředku nebo jeho části do budovy, povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, sněhu nebo ledu, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, vodou z vodovodních zařízení.

2) pojištění pro případ odcizení

Vybavení, zásoby, peníze, cennosti a jiné hodnotné věci ve firmě jsem pojistila proti rizikům krádeže vloupáním, loupežného přepadení, úmyslného poškození či úmyslného zničení (vandalismu).


3) pojištění strojů

Pojištění strojů poskytuje pojistnou ochranu v případě zničení nebo poškození strojů, strojních zařízení a jejich příslušenství nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jejich funkčnost.

Jedná se o poškození nebo zničení strojů vzniklé zejména díky chybou konstrukce, vadou materiálu, výrobní vadou ,elektrickou energií (přepětí, zkrat apod.), selháním regulačních a zabezpečovacích zařízení ,přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či pod tlakem, nesprávnou obsluhou, nedbalostí pojištěného nebo jeho zaměstnance.

4) pojištění elektroniky

Předmětem pojištění jsou elektronická zařízení jako např. zařízení a přístroje informační, komunikační a lékařské techniky, počítače a zařízení pro zpracování dat a jiná elektronická zařízení a přístroje. Pojištění sjednávám pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé jakoukoli nahodilou události, která není v pojistných podmínkách vyloučena.

5) pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku

Pojištění kryje následnou škodu způsobenou přerušením nebo omezením provozu z důvodu věcné škody pojištěné věci, která slouží pojištěnému provozu. Následnou škodou se rozumí ušlý zisk a stálé náklady. Vedle toho jsem pojištění rozšířila proti poškození, zničení nebo pohřešování věcí sloužících pojištěnému provozu v důsledku dalších pojistných nebezpečí, jako např. proti poruše strojů nebo elektroniky.

6)Stavebně montážní pojištění

Pojištění jsem sjednala pro budované stavební nebo montážní dílo (pouze pro větrné elektrárny) specifikované v pojistné smlouvě pro případ škody způsobené jakoukoli nahodilou událostí na budovaném nebo montážním díle, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost. Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc nebo její část pohřešována v souvislosti s pojistnou událostí. Zároveň jsem sjednala pojištění pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděnými stavebně montážními pracemi na místě pojištění. Toto pojištění se sjednává pro případ škody způsobené jiné osobě poškozením, zničením či pohřešováním jejího majetku či pro případ škody způsobené této osobě úrazem, nemocí a smrtí.

Kompletní náklady na veškeré pojištění jsou zahrnuty v nákladech, a předpokládám, že budou činit cca 450 000 Kč ročně."

Poznámka

Práce se odkazuje k přílohám, které v ní ale nejsou přítomny.
Obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 11ti stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12603
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse