Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vícenásobná regresivní analýza

Vícenásobná regresivní analýza

Kategorie: Strategický management, Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce se zaměřuje na vícenásobnou regresivní analýzu z aplikované statistiky.

Obsah

1
Úvod 3
2
Stručný popis a využití regresivní analýzy 3
Charakteristika 3
Příklady využití. 3
Základní pojmy a koncepty 3
Regrese x Korelace 3
Využívané techniky 4
3
Vícenásobná regrese 5
Charakteristika 5
Vyjádření regrese 5
4
Příklad 6
5
Kontakt 9

Úryvek

"Regresivní analýza zahrnuje mnoho technik pro modelování a analýzu několika proměnných. Při této analýze se zkoumá vztah mezi závislou proměnou na jedne nebo více nezávislých proměnných. Regresivní analýza se snaží povchopit, jak se mění typiská hodnota závislé proměnné, když se liší některý z proměnných, zatím co ostatní nezávislé proměnné jsou pevné.
Zásadní rozdíly mezi regresí a korelací je, že regrese je asymetrická a nezávislé proměnné jsou pevně stanoveny
Příklady využití.
Regresivní analýza je statistický obor, který dnes patří mezi nejvýznamější metody matematické statistiky a ve spojení s jinými metodami se da prakticky použít v každé oblasti empirické a aplikované vědy. Mimo úvodního zmíněného příkladu výšku dětí a rodíčů, jsou dalšími příklady výpočty výšky otce a syna, míry chudoby, kriminality, jaké bude počasí apod. Vždy se jedná o odhad na základě minulých zkušeností.
Základní pojmy a koncepty
Regrese x Korelace
• U koreace je cílem popsat sílu nebo stupeň lineární závislosti
• U regrese je cílem předpovědět nebo odhadnout vztah jedné závislé proměnné na jedné nebo více nezávislých proměnných

Zápis
Y Závislá proměnná – na levé straně
X Nezávislá proměnná – na pravé straně
X1, X2…Xk Nezávislá proměnná – vícenásobná regrese
N Velikost populace
n velikost vzorku
i index i – počet pozorování (např. Xki)
Typy dat
• Časové řady
• Sdílené
• Průřezové
Povaha dat
• Kvalitativní ( fiktivní, kategoriální, nominální)
• Kvalitativní ( pořadové, intervalové, poměrové)
Využívané techniky
• Matice, maticový tvar
• Metoda nejmenších čtverců
• Lineárnost, linearizovatelnost a nelinerizovatelnost atd
• Analýza rozptylu

Příklad regresivní analýzy – jednoduchá, lineární"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29865
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse