Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vídeňská úmluva o diplomatických stycích jako základní dokument upravující mezinárodní diplomatické vztahy

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích jako základní dokument upravující mezinárodní diplomatické vztahy

Kategorie: Politologie, Humanitní - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce pojednává o právech a povinnostech diplomatických zástupců při jejich diplomatických misích v zahraničí. Popisuje také diplomatické výsady, imunity a rozdělení diplomatických zástupců.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích
2.1
Co je to Vídeňská úmluva a funkce diplomatické mise
2.2
Členové diplomatické mise
2.3
Výsady a imunity diplomatické mise
3.
Závěr

Úryvek

“2.2 Členové diplomatické mise
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích rozlišuje tři třídy šéfů diplomatických misí, kteří, mimo pořadí a etikety, nejsou mezi sebou příliš rozlišováni. Jedná se o: „a) velvyslanci nebo nunciové pověřeni u hlav států, a jiní šéfové misí rovnocenné hodnosti; b) vyslanci, ministři a internunciové, pověřeni u hlav států; c) chargés d´affaires, pověřeni u ministrů zahraničních věcí.“ Tito šéfové mise setrvávají ve své funkci a získávají pořadí ve svých třídách dle data a doby, kdy převzali svou funkci. Tato skutečnost se stává důležitou v momentě, kdy je místo šéfa mise uvolněno anebo není možno, aby šéf mise vykonával svou funkci. Tuto funkci bude vykonávat tzv. chargé d´affaires ad interim . Jsou však i výjimky, kdy není přítomen žádný člen diplomatické personálu mise. V tomto případě může být jmenován vysílajícím státem a se souhlasem státu přijímajícího některý z členů administrativního nebo technického personálu, který bude plnit záležitosti běžného administrativního rázu.
2.3 Výsady a imunity diplomatické mise
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích stanovuje i výsady a imunity, které jsou uznávány diplomatické misi státem přijímajícím. Jedná se především o právo mise používání vlajky a státního znaku vysílajícího státu na místnostech mise, rezidenci vedoucího mise a jeho dopravních prostředcích; nedotknutelnost místnosti mise, orgány přijímajícího státu mohou vstoupit do místnosti mise pouze se svolením vedoucího mise; archívy a dokumenty mise jsou nedotknutelné, nedotknutelná je i úřední korespondence, diplomatické zavazadlo nesmí být otevřeno ani zadrženo; svoboda spojení mise s vládou a ostatními misemi, stálými misemi a konzuláty vysílajícího státu ať se nachází kdekoliv a to všemi dostupnými komunikačními prostředky, vyjma užití radiostanic, k jejich užití je potřeba předchozí souhlas státu přijímajícího; osvobození mise od daní, cel a poplatků na předměty, které jsou určeny výhradně pro potřeby mise.
Úmluva taktéž neopomíná na udělení výsad a imunit diplomatickým zástupcům a jejich rodinným příslušníkům. Na tyto osoby se vztahují zejména následující výsady a imunity: osobní nedotknutelnost, kdy nesmí být zatčen ani zadržen; nedotknutelnost soukromého obydlí, písemnosti, korespondence a majetku; svoboda pohybu na území přijímajícího státu; vynětí z trestní, správní a civilní jurisdikce, přičemž úmluva přímo stanovuje výjimky a musí být dodržována legislativa státu vysílajícího, pokud nebylo stanoveno jinak; osvobození od daní, cel a poplatků za předměty určené pro osobní potřebu diplomata a jeho rodiny. Ačkoliv mají tyto osoby výsady a imunity, které mají usnadnit diplomatickou funkci, musí dodržovat výjimky, které Vídeňská úmluva o diplomatických stycích stanovuje, jedná se například o soukromé nemovitosti zakoupené pro soukromé účely nebo exekučního opatření s tímto případem spojeným.
Administrativní a technický personál, společně s členy své rodiny nejsou opomenuty ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích v případě, že nejsou občany přijímajícího státu. Vztahují se na ně výsady a imunity v omezenější míře než u diplomatického zástupce a jeho rodiny. Vynětí z civilní a administrativní jurisdikce může být uplatňováno pouze na činnost vykonávanou v rámci diplomatické mise.
Tyto výsady a imunity se vztahují na členy diplomatické mise po dobu diplomatické funkce v přijímající zemi a jejich účelem je výkon činnosti takovým způsobem, aby nedocházelo k nevhodnému zasahování do výkonu jejich diplomatické činnosti. Diplomatické výsady a imunity se taktéž vztahují na období, kdy se diplomatický zástupce a členové jeho rodiny vyskytují ve třetí zemi, například z důvodu návratu do státu vysílajícího."

Poznámka

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12943
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse