Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Viktor Borisovič Šklovskij a jeho metoda ozvláštnění

Viktor Borisovič Šklovskij a jeho metoda ozvláštnění


Kategorie: Dějiny umění

Typ práce: Eseje

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika: Práce se věnuje spisovateli a teoretikovi V. B. Šklovskému. Po krátkém úvodu s informacemi o něm se věnuje jeho filozofii a hlavně jeho metodě ozvláštnění.

Obsah

Metoda ozvláštnění, Šklovskij. Rozsah 1 strana
1.
Šklovskij
2.
Obecný postoj Š.
3.
Literatura vs. filozofie
4.
Metoda ozvláštnění

Úryvek

"Šklovskij byl sovětský spisovatel, teoretik a scénárista. Byl mluvčí literárněvědné formální školy v Petrohradě. Zprvu formalista se začal postupem let orientovat na marxismus. Liboval si jak v ruské literární klasice, tak i v avantgardě. Psal biografie (Lev Nikolajeviš Tolstoj, Vladimír Majakovský, Maxim Gorkij, Laurence Sterne), dále teoretické práce o filmu (rád spolupracoval se Sergejem Ejzenštejnem) a další teoretická díla a prózy.
Snažil se najít obecnější pravidla v různorodém materiálu. V jeho dílech (především v pohádkách) jsou postavy literárně podřízeny ději. Je toho názoru, že jednotlivé pohádky si jsou v základech podobné. Umělecké dílo vnímal v asociativním vztahu k dílům ostatním. Snažil se ukázat imanentní sílu formové literární struktury. Zastával názor, že román je plný informace nedostatečně motivovanou hrdiny. Postava vstupuje k dějům a výkladům do vztahu vědomě prožívaném.
Tvrdil, že věci, jejich vztahy a výpovědi o nich vnímáme automaticky. Nereagujeme na ně nijak zvlášť. Jsou familiární a obyčejné, což jim dává status nevnímaných, pouze tupě registrovaných. To Šklovského dohnalo k touze realitu nějakým způsobem ozvláštnit, defamiliarizovat. Chtěl donutit akceptory uměleckého díla znovu dílo vnímat a cítit z něj něco nového a nečekaného. Skrze literaturu nám je sdělovány, jak vnímáme samotné věci. Metoda ozvláštnění spočívala v důrazu a upozornění na neobvyklost věcí (v literatuře především). Pozornost má tedy směřovat k promluvě jako estetickému objektu, ale vnímání se má zaměřovat na text. Dílo je podle něj poměr materiálů, nikoli pouhá věc."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d577ad42e82.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
V._B._Sklovskij___Metoda_ozvlastneni_.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse