Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv podnikové kultury na úspěch General Electric

Vliv podnikové kultury na úspěch General Electric


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Referát hodnotí vliv podnikové kultury a vůdčí osobnosti Johna F. Welche na úspěch společnosti General Electric.

Obsah

1.
Podniková kultura
2.
John F. Welch a jeho zásluhy

Úryvek

"V současné době tvrdé konkurence společnostem přestává stačit umění vyrábět kvalitní výrobky. Tyto výrobky musí společnost umět prodat - k tomu slouží nástroje marketingu jako jsou reklama, podpora prodeje, osobní prodej apod. Vedle těchto nástrojů však existuje ještě jeden neméně důležitý – podniková kultura. Tento nástroj není tak viditelný jako výše zmiňované, ale do povědomí zákazníků se zapisuje přinejmenším stejně silně.
Podniková kultura je souhrn hodnot, jednání, psaných a nepsaných norem, které jsou ve společnosti dodržovány. Do podnikové kultury můžeme zahrnout tyto 4 prvky:
• symboly (logo, jednotný vizuální styl)
• rituály (nezbytné činnosti, podnikové oslavy)
• hodnoty (povědomí, pracovní morálka)
• hrdinové.
Do posledně zmiňované skupiny patří osoby, které, ať už pozitivně nebo negativně, ovlivnily chod společnosti a zapsaly se do povědomí zaměstnanců, zákazníků, veřejnosti.
Mezi takové osoby patří bezesporu bývalý generální ředitel firmy General Electric John F. Welch ml. (přezdívaný Neutronový Jack), který se v kategorii Nejrespektovanější generální ředitel průzkumu pořádaného společností PriceWaterhouseCoopers pro prestižní deník Financial Times umístil na druhém místě za Billem Gatesem.
Když převzal vedení společnosti General Electric vyrábějící elektrické žárovky, letecké motory, lokomotivy a lékařské vybavení, byla firma na pokraji krachu. Během následujících dvou desetiletí z ní však vybudoval prosperující společnost obchodující v celém světě.
Nejprve změnil celou strukturu firmy, snížil celosvětově počet zaměstnanců na polovinu a udělal vše, aby zvýšil konkurenceschopnost společnosti. Změny prosazoval přísně, získal si tím pověst „tvrďáka“; mezi zaměstnanci byl však vnímaný jako oblíbený a uznávaný vůdce. Asi po čtyřech letech totiž přešel z direktivního vedení společnosti na vizionářský styl, který souvisí s rozvojem tzv. emoční inteligence. Vůdce nadaný touto schopností dokáže své podřízené nadchnout pro určitou vizi a motivovat je k vyššímu výkonu zainteresovaností na vývoji firmy. A právě tímto způsobem dokázal John F. Welch vybudovat společnost, která byla vyhlášena nejrespektovanější společností roku 2002.
Součásti společnosti General Electric působí i v České republice a na Slovensku – jsou to GE Capital Bank, GE Capital Multiservis a GE Capital Leasing. V obou státech zaměstnávají asi 2 460 zaměstnanců a jejich obrat se pohybuje okolo 49,2 milionů dolarů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514f52a678c71.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vliv_podnikove_kultury_na_uspech_GE.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse