Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv rodiny a ostatních sociálních činitelů na socializaci jednice

Vliv rodiny a ostatních sociálních činitelů na socializaci jednice

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Text se zabývá vlivem rodiny a ostatních sociálních činitelů na socializaci jedince. Nejdříve je definována socializace jedince, poté jsou charakterizováni jednotlivých sociální činitelé. Představena je rodina, škola a vrstevnická skupina.

Obsah

1.
Úvod
2.
Socializace lidského jedince
2.1.
Sociální učení
3.
Sociální činitelé
3.1.
Dělení sociálních činitelů
3.1.1.
Rodina
3.1.2.
Škola
3.1.3.
Vrstevnická skupina
4.
Závěr

Úryvek

"2 Socializace lidského jedince

Socializace je celoživotní proces, který se neustále vyvíjí na základě změn v přijímaných rolích. Vždy se jedná o vztah vzájemného působení mezi společností a jedincem. Tedy jedná se o působení osob, institucí, skupin na vzrůstání člověka do společnosti a kultury a znamená získávání sociálních dovedností, návyků a postojů potřebných pro styk s lidmi, pro přejímání různých společenských rolí, morálních i jiných norem společnosti.

Socializace je proces, jímž se dítě stává členem lidské společnosti. Na člověka působí rodina, škola, vrstevníci, hromadné sdělovací prostředky atd. Podstatou socializace je osvojení takového chování, které určitá historická společnost vyžaduje na svých členech. Socializace probíhá nejprve v rodině. Dochází zde k rozšiřování sociálních vlivů. Velký význam mají např. dětské hry.

„Někdy má specifickou podobu záměrného působení (výchovy, cílevědomého postupu k osvojení např. určité dovednosti nebo návyku – dítě učíme pozdravit, potká-li známého člověka, protože je to běžná společenská norma), ale přitom neustále působí různé socializační stimuly nezáměrné, živelně (působení filmů, reklam, knih, ekonomických opatření), ale také vzorů dospělých.“
HELUS Z., Psychologie, 3. vyd. Praha: Fortuna, 2003, s. 69


Socializaci lze chápat ze dvou hledisek. Jde o hledisko fylogenetické, o tom mluvíme v případě, že řešíme otázku, jak se člověk během svého historického vývoje polidšťoval a zároveň zespolečenšťoval. Druhé hledisko se nazývá ontogenetické. V ontogenezi jde o to, jak jedinec ve svém vývoji získal znaky lidskosti.


2.1 Sociální učení

„Sociální učení je proces, kterým získáváme a uplatňujeme sociální zkušenosti v nových sociálních situacích.“
HLADÍK J., Společenské vědy v kostce, Havlíčkův Brod: Fragment, 1999. s. 8


Sociální učení se uskutečňuje v několika formách. Obecné mechanismy je buď asociace (podmiňování), posilování (zpevňování – učení založené na odměnách a trestech, formou pochval, projevů radosti nebo naopak zamítnutí, odepření projevu sympatie, atd.) a observace (odezírání – např. pokud je pochválen model, kamarád jedince, účinek je stejný jako u posilování). Dále rozlišujeme anticipaci (očekávání), nápodobu a identifikaci (ztotožnění s osobou, k níž má jedinec vztah a chce se ji podobat).
Výše zmíněné formy sociálního učení jsou zaměřené na působení zvenčí. Nutné je jistě také zmínit autoregulaci. "

Poznámka

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18809
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse