Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv volebního systému ve Francii na podobu stranické soustavy

Vliv volebního systému ve Francii na podobu stranické soustavy

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vlivem francouzského volebního systému na podobu stranického soustavy. Popisuje vývoj francouzské politiky od konce 2. světové války s důrazem na chování tamních stranických formací. Podává základní charakteristiku nejznámější a nejužívanější klasifikace stranických soustav operující s formátem stranického systému vypracovanou italským politologem Giovannim Sartorim. Následně se krátce pozastavuje nad koncepcí Maurice Duvergera, jenž akcentuje spojitost mezi typem volebního systému a podobou stranické soustavy. Hlavní pozornost směřuje k aplikaci Šedovy klasifikace volebních systémů na francouzskou politickou obci a ke snaze o deskripci stranické soustavy v zemi galského kohouta a její zařazení k určitému formátu stranického systému v intencích Sartoriho typologie.

Obsah

1.
Francouzský volební, politický a stranický systém
2.
Jakub Šedo a jeho klasifikace volebních systémů
2.1.
Většinové volební systémy
2.2.
Semiproporční volební systémy
2.3.
Poměrné volební systémy
2.4.
Smíšené volební systémy
2.4.1.
Závislé kombinace
2.4.2.
Nezávislé kombinace
3.
Sartoriho klasifikace stranických soustav
3.1.
Formát převládající (predominantní) strany
3.2.
Dvoustranický formát
3.3.
Omezený pluralismus
3.4.
Extrémní pluralismus
3.5.
Atomizovaný pluralismus
4.
Vztah mezi volebními a stranickými systémy – Duvergerův koncept
5.
Hledání „optimální“ formy politického režimu
6.
Čtvrtá republika (1946 - 1958)
7.
Pátá republika (1958 - současnost)
8.
Přílohy (tabulky)
8.1.
Parlamentní volby ve Francii 1945 - 2002
8.2.
Prezidenti Francie z let 1958 - 2007

Úryvek

"Pátá republika (1958-současnost)
De Gaulle podmínil svůj návrat do čela vlády novou ústavou, která předložena v září roku 1958 voličům a transformovala Francii v semiprezidentský režim s velice silnou pozicí prezidenta voleného na 7leté funkční období. Disponuje značnými kompetencemi jako např. právem rozpustit parlament. Podle znění ústavy byl volen kolegiem zákonodárců a reprezentantů místních vlád, kteří podle všech očekávání svěřili mandát de Gaulleovi. Významná změna se udála v oblasti volebního zákonodárství. Došlo k zavedení dvojkolového většinového systému spojujícího absolutní většinu s relativní pro volby do dolní komory parlamentu - Národního shromáždění (dále NS) s funkčním období 5 let. Volby probíhají v jednomandátových volebních obvodech (do roku 1967 se jednalo o 482 obvodů). V prvním kole zvolen kandidát, jenž obdrží absolutní (nadpoloviční) většinu všech hlasů při minimálně 25% účasti elektorátu.. Pokud se to nikomu nepodaří, tak se o týden později koná druhé kolo za účasti těch kandidátů, kteří v prvním kole získají určitý počet hlasů registrovaných voličů v příslušném volebním obvodu (do roku 1967 šlo o 5% podíl obdržených hlasů na celkovém počtu hlasů odevzdaných na úrovni volebního obvodu). Ve druhém kole již k zisku mandátu postačí relativní většina. Pokud docílí příslušného počtu hlasů méně než dva kandidáti, tak do druhého kola proniknou dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního. Cíl elit (gaullisté, socialisté, křesťanští demokraté), které změnu prosadily, tkvěl v zabránění fragmentace politického spektra a oslabení pozice PCF. Obecně dvojkolové hlasování chápáno jako systém, jenž nutí elektorát ke strategické volbě, politické aktéry k racionálnímu chování, vyjednávání a postihuje extrémní formace. První kolo chápáno jako selekce a až druhé jako elekce.[9] Ve Francii účinky dvojkolového hlasování splňují teoretické premisy. Na jedné straně tento systém plodí, v souladu s Duvergerovými tezemi, multipartismus spojený s prvním kolem, ve kterém menší subjekty svou participací nic neriskují a na straně druhé vede k budování aliancí. Multipartismus podpořen souběžným užíváním proporčních technik na jiných vládních úrovních (komunální volby, volby do Evropského parlamentu) a rovněž rozhodnutím z 90. let 20. stol, které stranám, jež nasadí více než 50 kandidátů, garantuje příspěvek ze státního rozpočtu [10]. Aliance povětšinou sestavovány již před volebním klání, kdy dochází k dohodám o vzájemném odstupování kandidátů mezi prvním a druhým kolem (níže umístěný kandidát spřízněných formací v daném obvodu odstoupí a doporučí „svým“ voličům, aby volili kandidáta z blízké strany) mezi ideově blízkými formacemi. Trpí tím menší izolované strany, které nejsou schopny nalézt spojence, dochází u nich ke značné podpreprezentaci a mnohdy ke změně strategie a vstupu do některé z koalic. Nyní přistoupím k deskripci vývoje francouzské stranické soustavy, na níž lze prakticky demonstrovat výše nastíněné efekty dvojkolového hlasování."

Poznámka

Práce má z velké části charakter souvislého textu. Obsahuje tabulky s výsledky prezidentských a parlamentních voleb, abstract a keywords v angličtině.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11181
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse