Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vnímání, představivost, paměť, učení - maturitní otázka

Vnímání, představivost, paměť, učení - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou přehledných výpisků vyčerpávajícím způsobem zpracovává veškeré aspekty vnímání, představivosti, paměti a učení.

Obsah

1.
Vnímání
1.1
Předpoklady vnímání
1.2
Počitek, vjem
1.3
Projekce
1.4
Zákony celostního vnímání a celostní vnímání
1.5
Podprahové vnímání
1.6
Mimosmyslové vnímání
2.
Představivost
2.1
Představa, asociace, halucinace, iluze
2.2
typy představ a představivosti
2.3
Fantazie
3.
Paměť
3.1
Fáze paměti
3.2
Druhy paměti
3.3
Podmínky zapamatování
3.4
Proces zapomínání, reminiscence, amnézie
4.
Učení
4.1
Fáze učení
4.2
Vědomosti, dovednosti, návyky
4.3
Transfer, interference
4.4
Podmínky učení, činitelé působící při učení
4.5
Metody učení/ metody studia

Úryvek

“4) Učení
- proces získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života
- neprobíhá jen u člověka, je vlastní všem živočichům
o učení v širším vymezení: každé obohacování individuální zkušenosti v průběhu vývoje jedince; vše, co člověk získává po narození ve styku s prostředím a co vyvolává trvalejší změny v jeho chování
o učení v užším vymezení: záměrné, cílevědomé a systematické získávání vědomostí, dovedností a návyků, i forem chování a osobních vlastností
- organismus se rodí s jistými vrozenými způsoby chování: nepodmíněnými reflexy, s těmi si ovšem v průběhu života nevystačí a proto je nutná schopnost vytváření podmíněných reflexů (učení)
o podmíněný reflex: fyziologický základ učení, mechanismus vytváření dočasných nervových spojů, které se udržují tak dlouho, dokud jsou posilovány – jinak vyhasnou
a) fáze učení
1. motivační
o příprava k učení, ujasnění proč se budeme učit a co
2. poznávací
o začínáme pronikat do nějakého úkolu či problému
o mobilizujeme minulé zkušenosti a získáváme další potřebné informace k řešení úkolu/ problému
o podstatnou charakteristikou této fáze je tápání a hledání
3. výkonná
o stádium učení, ve kterém došlo k pochopení a vyřešení dané úlohy/ problému, k naučení a osvojení si učebního materiálu
4. kontrolní
o stádium, ve kterém prověřujeme správnost řešení úlohy/ problému
o reprodukce učení, aplikace naučeného
b) vědomosti, dovednosti, návyky
Vědomosti
- jsou osvojené informace a poznatky = učivo
- získáváme je ve škole, z TV, čtením, poslechem zpráv, ...
Dovednosti
- učením získané dispozice k vykonávání různých činností
o senzomotorické: spojování vjemů a pohybů (psaní, hra na klavír, tanec)
o intelektové: pomáhají řešit problémy (počítání, používání vzorců, ...)
o sociální: pomáhají člověku začlenit se do společnosti, existovat v ní (jednání s lidmi, schopnost vcítění se, odhadnutí druhého, ...)
Návyky
- učením získané sklony, které nás pobízejí v určité situaci k určitému chování
- usnadňují další učení; špatné návyky = zlozvyky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13306
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse