Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vodík, kyslík, voda, peroxid, roztoky - maturitní otázka 8/9

Vodík, kyslík, voda, peroxid, roztoky - maturitní otázka 8/9

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracováním maturitní otázky z chemie. Zaměřením se práce věnuje kyslíku, vodíku a jejich sloučeninám - vodě, peroxidům a vodním roztokům. Součástí práce jsou i vzorce jednotlivých sloučenin. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Bílkoviny (proteiny) - maturitní otázka 7/9, následující Bílkoviny - maturitní otázka 9/9.

Obsah

1.
Vodík
a) Stavba atomu, vazebné možnosti, ox. čísla
b) Výskyt
c) Vlastnosti
d) Příprava
e) Výroba
f) Význam
g) Sloučeniny vodíku - hydridy (iontové, kovalentní, kovové, hydridové komplexy)
2.
Kyslík
a) Stavba atomu,vazebné možnosti,ox.čísla
b) Výskyt
c) Vlastnosti
d) Příprava
e) Výroba
f) Užití
g) Sloučeniny kyslíku (dle struktury, dle acidobazických vlastností)
3.
Voda
a) Výskyt v přírodě
b) Stavba molekuly
c) Vlatnosti
d) Voda jako nejběžnější ploární rozpouštědlo
e) Tvrdost vody a způsoby jejího odstraňování
f) Voda = reakční prostředí
g) Voda = součást minerálů
h) Voda = produkt reakcí
i) Voda = reaktant
j) Voda = katalyzátor
4.
Peroxid vodíku
a) Stavba molekuly
b) Vlastnosti
c) Příprava, výroba
d) Užití
5.
Roztoky
a) Pravý roztok
b) Složky roztoků
c) Rozdělení roztoků
d) Rozpouštění
e) Složení roztoků
f) Vyjadřování složení roztoků - Hmotnostní zlomek, objemový zlomek, molární zlomek, látková koncentrace, hmotnostní koncentrace, molální koncentrace, poměrná koncentrace, určení koncentrace roztoku pomocí hustoty Baumé

Úryvek

"Voda
1. Výskyt v přírodě – ve všech skupenstvích … pára, rosa, déšť, sníh, led
a/ atmosféra…vodní pára
b/ hydrosféra … povrchová voda
c/ litosféra … podzemní – podpovrchová voda = minerální, pramenitá
krystalová voda – součást minerálů a hornin
součást půdy
d/ biosféra … složka živých organismů, volná i vázaná, základní podmínka života

2. Stavba molekuly – lomená molekula, polární vazby O – H , polární molekula
volné el páry na kyslíku, H – vazby
Změny skupenství – změny struktury:a/ pára … izolované molekuly
b/ voda …působení H- vazeb, řetězení molekul
oktaedrické uspořádání
c/ led …pravidelné prostorové uspořádání do kryst mřížky
tetraedrické uspořádání
anomálie vody … max hustota při 4 °C, led plave na vodě

3. Vlastnosti : fyz – bezbarvá kapalina v silnějších vrstvách namodralá, bez chuti a zápachu
poměrně stálá vůči teplotě, vysoká teplota tání a varu, nejběžnější rozp
chem – reaktivní látka, reaguje s s1 a s2 prvky , g i s Fe (koroze)
reakce s oxidy kovů i nekovů, hydrolýza solí
katalytická účinnost 2 Al + 3 I2  2 AlI3
Stálost …nejstálejší chem slouč 2 H2O  2 H2 + O2 rovnováha posunuta 
při t = 2000°C a p = 0,1 MPa pouze 2 % molekul rozštěpena
Acidobazické vlastnosti - výrazné amfoterní rozpouštědlo- podléhá autoprotolýze, pH
disociace kys a zás ve vodě, pK kys a zás
Redoxní vlastnosti – nevýrazné …silná redukovadla redukují vodu na H2 – ox vl
C + H2O  H2 + CO 2 Na + 2 H2O  2 Na+ + 2 OH - + H2
silná oxidovadla oxidují vodu na O2 – red vl (výj)
2 F2 + 2 H2O  4 HF + O2 4 OH- O2 + 2 H2O + 4 e- an ox

4. Voda jako nejběžnější polární rozpouštědlo
rozp NaCl iontová sloučenina …disociace + hydratace iontů
rozp HCl polární sloučenina …hydratace dipólů, disociace + hydratace iontů- fyz-chem
rozp C6H12O6 nepolární sloučenina …rozptýlení molekul – fyzikální děj

5. Tvrdost vody a způsoby jejího odstraňování
…je způsobena přítomností rozpuštěných solí Ca a Mg
tvrdá voda – k pití, v potravinářství, měkká voda – v průmyslu, k praní
Změkčování vody = odstranění Ca a Mg solí
Přechodná – karbonátová tvrdost se odstraňuje dekarbonizací – varem HCO3-  CO32-
Trvalá tvrdost se odstraňuje a/srážením – působením změkčovadel Na2CO3,CaO,Na3PO4
SO42- b/pomocí iontoměničů
6. Voda = reakční prostředí látky reagují ve svých vodných roztocích
7. Voda = součást minerálů skalice modrá, bílá, zelená, krystalová soda
8. Voda = produkt reakcí neutralizace
9. Voda = reaktant hydrolýza solí
10. Voda = katalyzátor"

Poznámka

Přehledně zpracované. Práce je doplněna i o vzorce a definice.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6905
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse