Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vodík - maturitní otázka

Vodík - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci představující prvek vodík, jeho základní charakteristiku, průmyslové využití, vlastnosti, chemické reakce a sloučeniny.

Obsah

1.
Vodík
a) Charakteristika
b) Průmyslová výroba
c) Vlastnosti
d) Chemické reakce
e) Sloučeniny

Úryvek

"• Průmyslová výroba: přeháněním vodní páry přes rozžhavený koks
o První fáze – vznik směsi oxidu uhelnatého a vodíku: H2O + C  CO + H2
o Druhá fáze – reakce oxidu uhelnatého s dalším podílem vodní páry:
CO + H2O  CO2 + H2
• Jiný způsob prům. výroby: reakce methanu s vodní párou, kterou je nutno provádět při vysoké teplotě (1100 °C) a za přítomnosti katalyzátoru : CH4 + H2O  CO + 3H 2
• Velmi čistý vodík se vyrábí elektrolýzou okyselené vody
• Vlastnosti vodíku:
o Plyn, lehčí než vzduch
o Bod varu: -252,8 °C, bod tání -259,2 °C
o Je to nekov a proto má na rozdíl od ostatních prvků I. skupiny podstatně vyšší hodnotu elektronegativity
o Ve většině chem. reakcí – redukční činidlo
• Chemické reakce vodíku:
 Reaguje se všemi halogeny: H2 + X2  2HX (kde X = F, Cl, Br, I)
 V přítomnosti kyslíku vodík hoří
 Redukcí plynným vodíkem lze připravit řadu kovů a jejich oxidů:
CuO + H2  Cu + H2O
WO3 + 3H2  W + 3H2O
 Hydrogenace: vznik organických látek z látek anorganických
CO + 2 H2  CH3OH (methylalkohol)"

Poznámka

Psané v heslech, doplněné o chemické vzorce a rovnice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45c0d21ac6401.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Vodik.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse