Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vodivá pletiva - laboratorní protokol

Vodivá pletiva - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Tématem protokolu je porovnání cévních svazků jednoděložné a dvouděložné rostliny. První úkol se zabývá uspořádanými svazky dvouděložné rostliny, konkrétně pryskyřníku prudkého. V druhém úkolu jsou sledovány neuspořádané kolaterální cévní svazky kukuřice seté.

Obsah

1.
Úkol č. 1
1.1.
Pomůcky
1.2.
Postup
1.3.
Závěr
2.
Úkol č. 2
2.1.
Pomůcky
2.2.
Postup
2.3.
Závěr

Úryvek

"TÉMA: SYSTÉM PLETIV VODIVÝCH – SROVNÁNÍ CÉVNÍCH SVAZKŮ JEDNODĚLOŽNÉ A DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY

ÚKOL Č. 1: USPOŘÁDANÉ CÉVNÍ SVAZKY DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY – PRYSKYŘNÍK
PRUDKÝ (RANUNCULUS ARCIS) KOLATERÁLNÍ CÉVNÍ SVAZEK

POMŮCKY: stonek pryskyřníku prudkého, mikroskop, žiletka, kapátko, voda, hadříček, podložní sklíčko, krycí sklíčko

POSTUP : provedeme tenký, příčný, jednovrstevný řez stonkem rostliny, sestavíme preparát , pozorujeme a zakreslíme

ZÁVĚR : Mohli jsme pozorovat pravidelně uspořádané kolaterální cévní svazky . Obsahují kambium, které způsobuje dřevnatění, druhotné tloustnutí. Kolaterální, nebo-li bočné, jsou nejčastější svazky cévní ve stoncích a listech.Lýko a dřevo leží vedle sebe. Lýko bývá na vnější straně stonku a dřevo na vnitřní straně stonku.

ÚKOL Č. 2 : NEUSPOŘÁDANÉ CÉVNÍ SVAZKY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY- KOLATERÁLNÍ CÉVNÍ SVAZEK - KUKUŘICE SETÁ (ZEA MAYS)

POMŮCKY: stonek kukuřice seté , pinzeta, voda, hadříček, mikroskop, žiletka ,
kapátko, podložní sklíčko, krycí sklíčko

POSTUP : provedeme tenký příčný řez stonkem kukuřice seté , sestavíme preparát, pozorujeme a zakreslíme

ZÁVĚR - Mohli jsme pozorovat neuspořádané kolaterální cévní svazky.Nemají kambium.Druhotně netloustnou . Mají je všechny trávy například čeleď lipnicovitá, liliovitá a stavačovitá. Kolaterální, nebo-li bočné, jsou nejčastější svazky cévní ve stoncích a listech.Lýko a dřevo leží vedle sebe."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509033530dd42.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vodiva_pletiva_lab_protokol.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse