Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vojtova reflexní lokomoce

Vojtova reflexní lokomoceKategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje Vojtově rehabilitační metodě. V první části stručně popisuje život profesora Václava Vojty. V druhé charakterizuje Vojtovu metodu a podrobně se věnuje jednotlivým kapitolám tohoto systému - vývojové kineziologii, diagnostice a terapii.

Obsah

1.
Prof. Dr. Václav Vojta
2.
Vojtova metoda
3.
Vojtův systém
3.1
Vývojová kineziologie
3.2
Diagnostika
3.2.1
Příklad vyšetřovaných reflexů
3.2.2
Polohové reakce
3.3
Terapeutický systém
3.3.1
Reflexní plazení
3.3.2
Reflexní otáčení
3.3.3
1.pozice

Úryvek

“Diagnostika

- Vojtova diagnostika zahrnuje v první řadě vývojovou kineziologii, sedm polohových reakcí a dynamiku primitivních reflexů
- včasná diagnostika je důležitá vzhledem k dalšímu motorickému vývoji
- plasticita CNS (obnovování neurálních spojení, vytváření dalších spojení) je největší v raném věku
- pokud dítě nemá k dispozici „normální motoriku“, použije náhradní motorické projevy - v tomto okamžiku se začíná projevovat motorické postižení viditelně, „náhradní motorika se začíná fixovat a znemožňuje tak nástup „normální“ motoriky
- první „náhradní“ projevy je možno pozorovat v 6 týdnech (kontaktování, úsměv)
- „náhradní“ motorika se plně rozvine v 1. trimenonu a ve 2. se začne fixovat, začínat odstraňovat hybnou poruchu ve 3. trimenonu může být u vážnější hybné poruchy již příliš pozdě a že porucha bude mít daleko větší následky, než by měla při zahájení terapie v 1. trimenonu.
- odhalení pohybové poruchy ve čtvrtém trimenonu nebo dokonce ve věku jednoho roku dítěte nese s sebou velké následky, dítě, které by při včasně zahájené terapii mohlo být bez problémů a nebo s minimálními problémy, zůstává trvale postiženo
- výsledek rehabilitace je závislý na včasné intervenci, ovlivňující faktory jsou rozsah postižení, přístup rodiny
- diagnostický problém představuje i nenápadná hybná porucha - dítě se hrubě motoricky vyvíjí tzv. "docela dobře" a ujde tak pozornosti jak rodičů tak i odborníků a objeví se až při vertikalizaci dítěte"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru psaná formou výpisků.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x467a574f88324.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vojtova_terapie.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse