Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Volba stylu manažerského rozhodování

Volba stylu manažerského rozhodování


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce na téma volba stylu manažerského rozhodování, obsahuje teoretickou část o pojmu, fázích a stylech manažerského rozhodování a praktickou část - příklad (rozhodování vedoucího projektu).

Obsah

Volba stylu manažerského rozhodování 1
Volba stylu manažerského rozhodování 3
Teoreticko-metodologická část 3
1.
Úvod 3
2.
Pojem manažerské rozhodování 3
3.
Teorie rozhodování 4
4.
Fáze manažerského rozhodování 5
5.
Rozhodovací problém a jeho klasifikace 6
6.
Styly manažerského rozhodování 7
6.1
Autoritativní styl rozhodování 7
6.2
Demokratický styl rozhodování 8
6.3
Liberální styl rozhodování 9
Analytická část 9
7.
Ideální způsob manažerského rozhodování 10
8.
Rozhodování jednotlivých typů manažerů 11
8.1
Rozhodování vedoucího projektu 11
8.2
Rozhodování vedoucího programu 12
8.3
Rozhodování vedoucího skupiny 12
8.4
Rozhodování vedoucího projektové kanceláře 13
9.
Závěr 14

Úryvek

"Tato seminární práce je tedy zaměřena na volbu stylu manažerského rozhodování a její uplatňování v praxi. Seminární práce přitom bude rozdělena do dvou částí, první částí je teoreticko-metodologické část, ve které se budu věnovat zejména teorii manažerského rozhodování a dále klasifikaci metod manažerského rozhodování. Druhá část, kterou je část analytická, se pak zaměří na konkrétnější aspekty tématu. V analytické části se zaměřím především na volbu stylu manažerského rozhodování v případě manažera projektu, jeho styl manažerského rozhodování v jednotlivých fázích realizace projektu a jeho volbu stylu manažerského rozhodování ve vztahu k jednotlivým typům zaměstnanců. Do této části se také pokusím zapojit některé své postřehy a návrhy.
2. Pojem manažerské rozhodování
Rozhodováním je obecně jakákoliv volba mezi možnými způsoby chování. Rozhodování lze v zásadě rozčlenit na manažerské rozhodování a rozhodování osobní. Konkrétně manažerské rozhodování lze pak vymezit jako jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita do značné míry ovlivňuje výsledky i efektivnost fungování hospodářských jednotek. Manažerské rozhodování bývá zpravidla také chápáno jako nejdůležitější činnost manažerů a jedná se bezesporu o významnou součást řízení každé organizace, nejvíce je toto ovšem patrné v případě přijímání strategických rozhodnutí. Dalším důležitým aspektem je v této oblasti rovněž skutečnost, že význam manažerského rozhodování je závislý také na rozsahu a množství zdrojů, o nichž je rozhodováno. Je tedy rozdíl, zda se rozhoduje například o částkách v tisících korun nebo o milionových částkách.
Manažerské rozhodování je také typické pro naplňování zájmů jiných subjektů, než subjektu, který rozhoduje. Rozhodnutí pak také obvykle nebývá uvedeno do praxe manažery, kteří jej přijali, ale jejich podřízenými zaměstnanci nebo podřízenými.
Rozhodování je přitom podstatou pracovní náplně každého manažera. Schopnost dobře rozhodovat je jedna z nejdůležitějších manažerských dovedností. Kvalita řešení rozhodovacích problémů zcela zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu a celkovou prosperitu jakéhokoli podnikání.
3. Teorie rozhodování
V souvislosti s manažerským rozhodováním považuji rovněž za nutné stručně popsat základní teorie rozhodování.
Teorie rozhodování se věnují společným rysům rozhodovacích procesů a jejich předmětem je jejich procedurální, formálně-logická a instrumentální stránka."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek na úvodní straně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545917c3d3104.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Volba_stylu_manazerskeho_rozhodovani.doc (134 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse