Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Volby a volební systémy

Volby a volební systémy

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Volební preference obyvatel a jejich postoje k demokraticky zvoleným institucím i demokratickému systému jako takovému jsou významnými faktory, ovlivňující budoucí vývoj státu.
Volby a celý komplex procesů, který s nimi souvisí, se také dostaly do centra pozornosti jako předmět studia nejrůznějších vědních oborů.

GEOGRAFIE VOLEB JAKO SOUČÁST POLITICKÉ GEOGRAFIE
Geografie voleb je jednou z dílčích disciplín patřících do politické geografie.

PŘEDMĚT STUDIA GEOGRAFIE VOLEB
Předmětem studia geografů zabývajících se volbami jsou nejčastěji tři základní okruhy problémů (P. J. Taylor – R. J. Johnston 1979):
prostorová diferenciace volebních výsledů a faktory podmiňující tuto diferenciaci (geography of voting);

SYSTÉMY POLITICKÝCH STRAN
Tato kapitola nepatří přímo k otázkám předmětu geografie voleb, ale je třeba ji zmínit před zabýváním se tématickými okruhy volební geografie.
Politické strany jsou produktem dlouhodobého historického vývoje. Jejich vznik souvisí s nástupem industriálního typu společnosti. Politické strany jsou organizovaná a dobrovolná sdružení většího počtu osob, která se snaží vzájemnou konkurencí ve volbách získat politickou moc, převzít politickou odpovědnost a prosadit svoji politickou vůli.

VLIV GEOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA HLASOVÁNÍ
Geografickými vlivy se zpravidla rozumějí nejrůznější vlivy nějakým způsobem související s polohou, jsou to faktory ovlivňující volební chování, které souvisejí s vnímáním prostoru voličem, socializace jedince v konkrétním prostorově vymezeném rámci.

PROSTOROVÁ DIFERENCIACE VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ
Fakt, že výsledky voleb jsou významně prostorově diferencované je znám již od doby, kdy bylo v USA a v zemích západní Evropy postupně zaváděno všeobecné volební právo. První pokusy analyzovat příčiny prostorové diferenciace se objevily ve Francii již na počátku 20. století.

ČASOVÁ
STABILITA PROSTOROVÉ DIFERENCIACE
Prostorová diferenciace volebních výsledků přetrvává, jinými slovy, existuje jistá “historická kontinuita”, a to na regionální i lokální úrovni. Vysvětlením tohoto jevu je existence historicky dosti stabilní “územně specifické sociální struktury”, která je v pozadí za dlouhodobými regionálními specifiky ve volebních preferencích.

FAKTORY PODMIŇUJÍCÍ PROSTOROVOU DIFERENCIACE VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ
Další přístup se vyznačuje snahou vysvětlit nalezenou územní diferenciaci volebních výsledků.

VÝZNAM PROSTOROVÉ DIFERENCIACE VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ A VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ PRO VYTVÁŘENÍ ZASTUPITELSKÝCH ORGÁNŮ

Další možný okruh problémů, jimiž se geografie voleb zabývá, úzce souvisí s právními aspekty voleb a především s problematikou volebních systémů a následným vymezením volebních obvodů. Dva podstatné odlišné volební systémy – systém většinový a systém poměrného zastoupení – vedou ke zcela určitému typu dat a do určité míry předurčují typy problémů.

VĚTŠINOVÝ VOLEBNÍ SYSTÉM
Nejstarší volební systém, má dlouhou tradici zejména v USA a Velké Británii, který předpokládá, že vítězí kandidát, který získal nejvíce hlasů. Zpravidla je spojen s jednomandátovými volebními okrsky. Existuje ve dvou hlavních podobách:
relativní, absolutní.

VOLEBNÍ SYSTÉM POMĚRNÉHO ZASTOUPENÍ
Původní termín pro všechny volební systémy, které se snaží dostat poměr hlasů a mandátů do přesnějšího poměru, než je dán většinovým systémem.

VYMEZENÍ VOLEBNÍCH OBVODŮ
Volební obvod je územní jednotka, v níž se volí poslanec. Území státu, republiky, okresu nebo obce se rozdělí na oblasti k provedení voleb do místních orgánů nebo zákonodárných sborů, hranice jsou zpravidla stanoveny volebním zákonem nebo volebním řádem.

ZKOUMÁNÍ A PŘÍSTUPY KE GEOGRAFII VOLEB
Zaměření většiny nejnovějších výzkumů z geografie voleb. olby
Svobodné volby jsou jedním ze základních prvků moderních demokratických režimů. Obecně vzato jsou volby pojmem, který vyjadřuje způsob výběru členů některých státních a jiných orgánů, zejména zastupitelských sborů. Oskar Krejčí je charakterizuje jako „proces ustavování jednotlivých funkcionářů nebo celých zastupitelských sborů“.

KLASIFIKACE VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ
Kdy vlastně hovoříme o volebních systémech? Volební systémy mají značné důsledky pro fungování demokratického státu. Hodnocení volebních systémů
Většinový a poměrný systém se při hodnocení často staví proti sobě. Ján Liďák a Viera Koganová uvádějí několik charakteristik obou systémů: Většinový volební systém často vytváří parlament, který poměrně nereflektuje složení voličů, a kdy značný počet hlasů není reprezentován. Dále znevýhodňuje politické menšiny ve prospěch velkých stran.

Poznámka

Skvělá práce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3443
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse