Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce seznamuje s principem voleb do zastupitelstev obcí. Nejdříve stručně charakterizuje volby, poté se již věnuje právu volit i právu být volen. Dále vyjmenovává práva a povinnosti jednotlivých volebních orgánů a volebních stran. Informuje také, co má obsahovat kandidátní listina, a uvádí jak má probíhat volební kampaň. Závěr se věnuje průběhu voleb.

Obsah

1.Volby
1.1
Právo volit
1.2
Právo být volen
1.3
Volební orgány
1.3.1
Státní volební komise
1.3.2
Ministerstvo vnitra
1.3.3
Český statistický úřad
1.3.4
Krajský úřad
1.3.5
Obecní úřad
1.3.6
Starosta
1.3.7
Okrsková volební komise
1.4
Volební strana
1.5
Kandidátní listiny
1.6
Volební kampaň
1.7
Průběh voleb

Úryvek

"1. Volby
K pilířům demokracie patří svobodné, pravidelně pořádané volby. Poskytují občanům možnost svobodného výběru mezi politickými alternativami, představovanými jednotlivými stranami a kandidáty. Základní funkcí voleb je zajistit aktuální rozložení politických sil ve společnosti a zajistit jim odpovídající reprezentaci. V České republice máme čtyři druhy voleb: volby do Poslanecké sněmovny, volby do Senátu, volby do zastupitelstev krajů a volby do zastupitelstev obcí. Přestože komunální volby jsou bezesporu velice zajímavé téma, politologové ve svých odborných studiích rozebírají především první tři typy. Volby do zastupitelstev obcí se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva a to tak, že hlasování je tajné ( anonymní ) a podle zásad poměrného zastoupení. Komunální volby vyhlašuje prezident republiky minimálně 90 dnů před termínem jejich konání. Za den vyhlášení voleb považujeme ten den, kdy došlo k rozeslání částky Sbírky zákonů, v níž bylo uveřejněno rozhodnutí o vyhlášení voleb.
Volby do zastupitelstev obcí se konají 2 dny, jsou společné pro všechny obce, města a města se zvláštním postavením. Zpravidla se konají v pátek a sobotu.

1.1 Právo volit ( aktivní volební právo )
Volební právo pro volby do zastupitelstev obcí má každý občan obce, který má občanství České republiky a nejpozději v den voleb dosáhl věku 18 let. Volební právo mají také cizí státní příslušníci, kteří nejpozději v den konání voleb dosáhli věku 18 let a jsou v den voleb v obci přihlášeni k trvalému pobytu. Mezi překážky výkonu volebního práva můžeme zařadit zákonem omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům

1.2 Právo být volen ( pasivní volební právo )
Členem zastupitelstva obce se může stát každý volič, u kterého není žádná překážka ve výkonu volebního práva a je v den voleb přihlášen ke dni voleb k trvalému pobytu v obci.

1.3 Volební orgány
„Volebními orgány zajišťujícími volby do zastupitelstev obcí jsou: Státní volební komise, Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad, krajské úřady, pověřené obecní úřady, obecní úřady, starostové a okrskové volební komise“

1.3.1 Státní volební komise
Státní volební komise je stálým volebním orgánem na úseku voleb do zastupitelstev obcí. Dohlíží na zabezpečení úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do zastupitelstev, vyhlašuje a uveřejňuje výsledky voleb a vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů.
1.3.2 Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do zastupitelstev obcí, metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu a průběh voleb. Řeší také stížnosti na zabezpečení voleb na krajské úrovni, vydává seznam registrovaných politických stran a politických hnutí a poskytuje ho krajským úřadům. Ministerstvo vnitra dále zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu. Poskytuje informace z evidence pobytu osob a z evidence pobytu cizinců pro účely vedení stálého seznamu voličů a dodatku stálého seznamu voličů. Zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně řeší tisk hlasovacích lístků.

1.3.3 Český statistický úřad
Český statistický řad vypracovává závazný systém, který zjišťuje a zpracovává výsledky voleb do zastupitelstev obcí, vyhotovuje příslušné programové vybavení, které slouží pro účely zpracování výsledků voleb a poskytuje výsledky komunálních voleb. Český statistický úřad dále zabezpečuje technický systém zpracování výsledků voleb a vyhotovuje a zpracovává zápisy a celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev. Technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí. Tento volební orgán také vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a volebních stran a po vyhlášení celkových výsledků poskytuje ( na vyžádání ) informace o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí.

1.3.4 Krajský úřad
Krajský úřad má za úkol zajišťovat organizačně-technickou přípravu, provedení a průběh voleb v kraji. Kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech. Spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení. Krajský úřad také ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, zajišťuje volební dokumentaci, která se archivuje."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://mozek.cz/info/o-volbach-do-zastupitelstev-obci.
Seminární práce z Ústavního práva - Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Katedra Ústavního práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15171
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse