Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Volná krystalizace - laboratorní protokol

Volná krystalizace - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol z chemie na téma volná krystalizace nastiňuje v první části relevantní teorii. Praktická část se pak zabývá přípravou síranu železnatoamonného volnou krystalizací. Jsou zde popsány pomůcky a chemikálie, postup práce, potřebné rovnice a nechybí závěr.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Pomůcky
2.2.
Chemikálie
2.3.
Postup
2.4.
Vypracování
2.4.1.
Chemická rovnice
2.4.2.
Výpočet teoretického výtěžku
2.4.3.
Procentická chyba
2.5.
Závěr

Úryvek

"TÉMA : KRYSTALIZACE VOLNÁ

TEORIE: Krystalizace je jednou z nejpoužívanějších metod k dělení složek směsi a při čištění látek , při které se vylučuje látka z roztoku nebo taveniny ve formě krystalů. Podle rychlosti vylučování krystalů a podle podmínek rozeznáváme:
1)Krystalizace volná - nezasahujeme do jejího průběhu
- vznikají větší krystaly,ale méně chemicky čisté

2)Krystalizace rušená- do procesu krystalizace
- vznikají krystaly menší,ale více chemicky čisté

ÚKOL Č. 1 : PŘÍPRAVA SÍRANU ŽELEZNATOAMONNÉHO KRYSTALIZACÍ VOLNOU

POMŮCKY: kádinky, tyčinka, filtrační nálevka a papír, filtrační kruh, krystalizační miska
CHEMIKÁLIE : pevný FeSO4 , pevný (NH4)2SO4, koncentrovaná H2SO4, destilovaná H2O
POSTUP: Navážíme 27,8 g krystalického FeSO4 rozpustíme ho v kádince v co nejmenším množství destilované vody. Pokud roztok začíná žloutnout, je nutno přidat asi 6 kapek konc. H2SO4 , roztok musí zůstat nazelenalý. Odvážíme 13,2 g (NH4)2SO4 a opět ho rozpustíme v co nejmenším množství destilované vody.Nepřidáváme kyselinu.
Oba roztoky zahřejeme odděleně na teplotu 60 °C a oba roztoky zfiltrujeme.Ještě teplé filtráty slijeme dohromady do krystalizační misky.Krystalizační misku zakryjeme filtračním papírem s otvory o průměru 4-5 mm a necháme roztok volně krystalizovat až do příští laboratorní práce při teplotě místnosti. Krystaly po uschnutí zvážíme.

VYPRACOVÁNÍ : 1) Chemická rovnice:

FeSO4 + (NH4)2 SO4 (NH4)2 Fe(SO4)2
(síran železnatoamonný)


2) Výpočet teoretického výtěžku:

151,9 g (FeSO4….284 g (NH4)2 Fe(SO4)2
27,8 g ………….…... x g

27,8 284
x = = 52 g
151,9


3) Procentická chyba:

100%……… 52 g
x % ……… 16,22 g

100 16,22
x = = 31,2 %
52

4) H2SO4 přidáváme , aby roztok nezačal oxidovat


ZÁVĚR : Navážily jsme 16,22 g síranu železnatoamonného a procentuelní výsledek nám vyšel 31,2%"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5092cdc9d0ade.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Volna_krystalizace_lab_protokol.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse