Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchovná opatření na SŠ

Výchovná opatření na SŠ


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Charakteristika výchovných opatření - napomenutí třídního učitele, nebo učitele OV, důtka TU,UOV, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia, podmínky, za jakých se ukládá.

Obsah

1.
Napomenutí třídního učitele, nebo učitele OV
2.
Důtka TU,UOV
3.
Důtka ředitele školy
4.
Podmíněné vyloučení ze studia
5.
Vyloučení ze studia

Úryvek

" Výchovnými opatřeními jsou pochvaly, nebo jiná ocenění a kázeňská opatření dle §31 školského zákona k posílení . Pochvaly nebo jiná ocenění uděluje žákům ředitel školy, nebo třídní učitel. Při porušení povinností stanovených školním řádem mohou být žákům uložena některá z následujících výchvných opetření k posílení žáků –
Napomenutí třídního učitele
Napomenutí učitele odborného výcviku
Důtka třídního učitele, nebo učitele OV, ředitele školy
Podmíněné vyloučení ze studia, nebo vyloučení ze studia

Podmíněné vyloučení ze studia stanoví vždy ředitel školy na zkušební dobu nejdéle 1 roku. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit žákovy kázeňská opatření.

1. Napomenutí třídního učitele, nebo učitele OV je ukládáno za drobné přestupky a neomluvenou absenci v rozsahu 1 – 5 hodin.
2. Důtka TU,UOV je ukládána za opakované drobné přestupky, nevhodné chování ke spolužákům, pracovníkům školy ( pedagogickým i nepedagogickým ), kouření v areálu školy, neomluvenou absenci v rozsahu 6-9 hodin, používání mobilního telefonu při vyučování.¨
3. Důtka ředitele školy – se ukládá za přestupky po udělení důtky TU,UOV, za porušení vnitřního řádu školy, řízení motorových vozidel v době vyučovní, nošení a požívání alkoholických nápojů, následné neomluvené absence po udělení důtky TU a UOV.
4. Podmíněné vyloučení ze studia – je ukládáno za hrubé a opakované porušení Školního řádu, neomluvenou absenci nad 35 hodin.
5. Vyloučení ze studia je uloženo za zvlášť hrubé porušení školního řádu ( např. projevy rasismu, xenofobie, přinášení nezpečných věcí jako jsou zbraně, výbušniny, projevy násilý vůči pracovníkům školy, spolužákům ) , neomluvená absence ve zkušební době podmínečného vyloučení.
6. O podmíněném vyloučení, nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců a informuje pedagogickou radu. Žák přestává být studentem po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení."

Poznámka

Přehled výchovných opatření, vhodné pro studia Speciální Pedagigiky, Sociální Patologie, Etopedie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443ff5223ea71.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
vychovna_opatreni.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse