Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výkon probačního dohledu nad podmíněně propuštěnými osobami

Výkon probačního dohledu nad podmíněně propuštěnými osobami

Kategorie: Právo, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Cílem seminární práce je popsat výkon probačního dohledu nad podmíněně propuštěnými osobami na území České republiky. Po úvodním seznámení s Probační a mediační službou, jež má provádění dohledu na starosti, jmenuje práce právní úpravy podmíněného propouštění a uvádí vymezení dohledu dle § 49 trestního zákoníku. Zmiňuje se o počátku tohoto institutu v České republice a přikračuje k mnohostrannému rozboru jeho výkonu. Charakterizuje činnost Probační a mediační služby, přibližuje cíle, průběh a techniky dohledu a pozornost věnuje také metodologickým problémům výzkumu jeho účinnosti.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Probační a mediační služba
1.2.
Cíle práce
2.
Právní úprava oblasti podmíněného propuštění
2.1.
Právní prameny ve vztahu k podmíněnému propouštění z výkonu trestu odnětí svobody
2.2.
Vymezení dohledu podle § 49 trestního zákoníku
2.3.
Zavedení dohledu v České republice
2.4.
Parolový dohled na Slovensku
3.
Praxe probačního dohledu nad podmíněně propuštěnými
3.1.
Činnost Probační a mediační služby
3.2.
Historie institutu dohledu na území České republiky
3.3.
Frekvence využití dohledu v současnosti
3.4.
Cíle a průběh dohledu
3.5.
Techniky probátora
3.6.
Záměry do budoucna
3.7.
Metodologické problémy výzkumů účinnosti parole
3.8.
Problematické body při výkonu probačního dohledu
3.9.
Doporučení k dohledu
4.
Závěr
4.1.
Účely probačního dohledu
4.2.
Účinnost institutu
5.
Přílohy
5.1.
Počty osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody v ČR v předchozí dekádě (tabulka)
5.2.
Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Úryvek

"3. Praxe probačního dohledu nad podmíněně propuštěnými
V úvodu zmíněné činnosti PMS ČR vykonává prostřednictvím 74 svých lokálních středisek ve všech osmi soudních krajích, tj. Praha, středočeský, jihočeský, západočeský, severočeský, východočeský, jihomoravský a severomoravský. Ředitelství služby se nachází v Praze.7
Činnost PMS ČR lze rozdělit v rámci tří fází trestního řízení, a to na činnosti v souvislosti s fázemi:
• přípravného řízení
• řízení před soudem
• vykonávacího řízení

Ze statistiky PMS ČR za rok 20098 vyplývá, že v agendách PMS ČR dominuje třetí fáze trestního řízení, tedy řešení případů ve fázi vykonávacího řízení – 79,5%, pouze 20,5% z celkového počtu řešených případů spadalo buďto do přípravného řízení či do řízení před soudem. Zmíněná statistika (resp. její komentář) si všímá podílu agendy parole v rámci vykonávacího řízení u dospělých klientů služby. Významnou většinu zde zaujímá agenda OPP -70,3% a pouze 25,6% činnost parolová a probační (podíl je agregací obou agend, osamoceně za agendu parole není k dispozici). Agenda parole ex definitione spadá do třetí, tedy vykonávací fáze trestního řízení. Institut parole se v ČR využívá od roku 2002 (přičemž nejčastěji ukládaná délka trvání parolového dohledu je v rozpětí 3 – 5 let).9
Historicky ovšem institut zdaleka není novinkou. Pomineme-li různé modifikace v obdobích druhé poloviny 20. stol., do právního řádu někdejšího Československa byl zaveden již v meziválečném období zákonem č. 562/1919 Sb., o podmíněném odsouzení a propuštění, u mladistvých byl pak institut aplikován prostřednictvím zákona č. 48/1932 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží.10 V rámci zmíněného Zákona č. 562/1919 Sb., o podmíněném odsouzení a propuštění rovněž existovala možnost uložení tzv. ochranného dozoru, který vykonával příslušný okresní soud (podle trvalého bydliště odsouzeného) a existovala i funkce ochranného dozorce.11 Ještě dříve, tedy podle rakouského práva, platného na našem území do roku 1918, fungoval institut policejního dozoru podle Zákona č. 108/1873 ř.z.12 V tomto smyslu tedy lze (samozřejmě v omezené míře) hovořit o určitých trestně právních analogiích vůči současnému institutu parolového dohledu. Podle sdělení (orientačního odhadu) národní metodické koordinátorky pracovní skupiny PAROLE je nápad nových parolových případů v ČR ročně okolo 3000, z toho je u cca 300 -400 soudem uložen probační dohled. Ze statistické ročenky VS ČR13 rovněž vyplývá, že tento počet zůstává podmíněně propuštěných v posledních pěti letech relativně konstantní (cca 3900). Relativně konstantní je rovněž podíl kladně vyřízených žádostí o podmíněné propuštění, který byl v období 2002 až 2006 stabilně kolem 60% kladně vyřízených žádostí ročně.14 14 Podíl případů podmíněného propuštění s uloženým probačním dohledem na celkovém počtu podmíněně propuštěných se v tomto období rovněž pohyboval poměrně konstantně, resp. varioval celkem mírně mezi 15 – 22% (průměr 18,4%).15 Co do možné délky uložení opatření ochranného dohledu, lze v případě parole hovořit o intervalu od jednoho roku do sedmi let16, přičemž intenzita práce s klientem řekněme kulminuje v počátečních šesti „krizových“ měsících (risk period), poté se snižuje.17 V ČR platí, že délka uložené zkušební doby relativně narůstá s délkou předchozího VTOS a zároveň se relativně snižuje s klesajícím věkem odsouzené/ho (mladším odsouzeným je dohled stanovován na kratší dobu nežli starším).18 Spolupráce PMS ČR s klientem (dohled) je završena závěrečnou zprávou o průběhu dohledu19, v níž probační úředník vysloví doporučení soudu tak, aby mohl s přihlédnutím k ní soud vyslovit, zda se klient osvědčil nebo neosvědčil.20"

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce k předmětu Kriminologie vyučovaném na Katedře sociální práce Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci studia oboru Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Přílohy uvedené v desetinném obsahu o rozsahu 1 strany nejsou započítány do celkového rozsahu práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22432
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse