Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vynález bicyklu

Vynález bicyklu


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát v rámci průmyslové revoluce informuje o vynálezu bicyklu. Nejdříve stručně představuje průmyslovou revoluci, poté zmiňuje první pokusy o sestavení kola. Dále seznamuje s Karlem Bedřichem Christianem Ludvíkem, jako vynálezcem velocipedu. Závěr popisuje velociped a cestu k modernímu kolu.

Obsah

1.
Úvod
2.
První pokusy
3.
Draisina - Karl Bedřich Christian Ludvík, svobodný pán Drais
4.
Velociped
5.
Moderní kolo

Úryvek

"Průmyslová revoluce je soustava ekonomických a sociálních přeměn, které mají za následek přechod od manufaktur k průmyslové velkovýrobě. Tento proces začíná s příchodem nových vynálezů a jejich využitím jako pracovních strojů a dovršuje se rozvinutím strojové velkovýroby. Hlavnim důsledkem ale byl definitivní přechod od feudálního výrobního způsobu ke způsobu kapitalistickému (ten je založen na soukromém vlastnictví výrobních prostředků). Revoluce přinesla též zvýšení produktivity práce vyšší stupeň dělby práce v průmyslu či mezi průmyslem a zemědělstvím. Přinesla převrat v metodách práce a způsobu života dělníků ale na druhé straně se zvýšilo vykořisťování dělnictva, práce žen a dětí.
Průmyslová revoluce se nejprve objevuje v průmyslu textilním, postupně se rozšiřovala v oblasti lehkého průmyslu a nakonec ovládla i strojírenství a průmysl těžký. Probíhá nejdříve v Anglii (2. polovina 18. století – 1. třetina století 19.), šíří se do Německa a Rakouských zemí (počátek 19. století – konec 2. třetiny 19. století) a později například i do Ruska. V Českých zemích se projevuje od 20. let století 19.

První pokusy

Příkladem toho, že se revoluce v průmyslu rozšířila do všech oblastí výroby mohou být i pokusy vyrobit stroj, podobný dnešnímu jízdnímu kolu. Ty se objevují v patnáctém a šestnáctém století. Jsou však neúspěšné, a tak v sedmnáctém století francouzský lékař Richard sestavil stroj, kolo, které bylo poháněno ruční klikou a bylo schopno lehce podnikat i vzdálenější cesty. Nakonec se ale neujalo a upadlo v zapomnění.


Draisina

Opravdový velociped, který je pravzorem moderních byl vynalezen v roce 1862. Zhotovil jej francouzský mechanik Arnošt Michaux na základě návrhu svého dělníka. Stroji bylo dáno jméno, které se užívá dodnes - velociped.
Němci však uvádějí jako pravého vynálezce kola svého zástupce a to: „Karla Bedřicha Christiana Ludvíka, svobodného pána Draise ze Sauerbronnu, manheimského lesníka.“ Ten opravdu roku 1816 vynalezl stroj, který nazýval rychloběžným strojem a později ho přejmenoval, dle svého příjmení, na draisínu. Stroj se skládal ze dvou nízkých kol, jejichž osy byly spojeny dvěma trámy. Jezdec se usadil na tomto trámu a chtěl-li jet, musel se špičkami bot odrážet od země, popřípadě část cesty běžet. Takováto jízda byla, jak sami Němci přiznávají, velmi komická. "

Poznámka

Středoškolský referát do historie

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bb1a85d78383.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vynalez_bicyklu.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse