Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vypracování personálního plánu pro Západočeskou energetiku a.s.

Vypracování personálního plánu pro Západočeskou energetiku a.s.

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci rozdělenou na dvě části, přičemž první z nich obsahuje popis teorie pracovních sil a druhá pak vytváření, analýzu a hodnocení pracovních sil ve společnosti Západočeská energetika, a.s.

Obsah

1.
Plánování pracovních sil
a) Skupinové personální plánování
b) Časový horizont personálních plánů
c) Struktura personálních plánů
d) Plán vzdělávání pracovníků
e) Individuální personální plánování
2.
Profil společnosti Západočeská energetika, a.s.
a) Základní údaje
b) Vzdělanostní struktura zaměstnanců (%)
c) Vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců
d) Vytváření a analýza pracovních míst v ZČE
e) Plánování lidských zdrojů v ZČE
f) Plánování potřeby zaměstnanců
g) Plánování pokrytí potřeby zaměstnanců
h) Obsazování volných pracovních míst
i) Uzavírání pracovních poměrů s důchodci
j) Zaměstnávání osob po nabytí nároku na starobní důchod
k) Zaměstnávání absolventů VŠ
l) Vzdělávání zaměstnanců společnosti
m) Druhy vzdělávání zaměstnanců
n) Finanční odměňování zaměstnanců
o) Finanční ohodnocení práce na dlouhodobých úkolech
p) Odměna pro nejlepší zaměstnance společnosti v daném roce
q) Způsob plánování mzdových prostředků
r) Smluvní platy

Úryvek

"Vytváření a analýza pracovních míst v ZČE
Vytváření pracovních míst je proces, během něhož se definují konkrétní pracovní úkoly útvarů a jejich zaměstnanců vyplývající z činností, které zajišťuje ZČE.
Identifikace potřeby nově navrženého pracovního místa musí probíhat s dostatečným předstihem před realizací získávání vlastního zaměstnance. Při zajištění činností, vyplývajících z nových požadavků je nutno zvážit zda:
 nelze práci přidělit mezi stávající pracovní místa,
 práce nelze zajistit formou přesčasů,
 práce lze zajistit formou částečného úvazku,
 práce nelze zajistit formou pracovního úvazku na dobu určitou,
 práce nelze zajistit dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 práce lze zajistit pomocí smlouvy vyplývající z obchodního zákoníku,
 práce vyžaduje plný úvazek.
Rozhodujícím hlediskem je rozsah činnosti a doba, po kterou je nutnost danou činnost zajišťovat, eventuelně zda jde o operativní potřebu nebo o perspektivní potřebu. Určité typy dohod mají jistá omezení vyplývající ze zákona.

Plánování lidských zdrojů v ZČE
Cílem plánování lidských zdrojů je pokrytí firemních cílů a strategie potřebnou kvalitou lidských zdrojů, tj. zajištění lidských zdrojů v potřebném počtu, ve správný čas, na správných místech, s odpovídajícími předpoklady, dovednostmi a zkušenostmi. Proces plánování lidských zdrojů zahrnuje 2 základní oblasti, a to oblast plánování potřeby zaměstnanců a oblast plánování pokrytí spotřeby zaměstnanců.

Plánování potřeby zaměstnanců
Plánování potřeby zaměstnanců je založeno na analýze personální situace ve společnosti. Zahrnuje jednak kvalifikovaný odhad vnější mobility zaměstnanců ( fluktuace, očekávané odchody zaměstnanců, plánované uvolňování ) i vnitrofiremní mobility ( kariérové plánování, plánované organizační změny ), jednak definici potřebných a vhodných opatření k řešení vyhodnocených změn v personální situaci.
Výstupem plánování potřeby zaměstnanců ve společnosti jsou sestavované krátkodobé a případně také dlouhodobé plány potřeby.
Krátkodobý plán je zpracováván na období kalendářního roku, a to pro každou divizi/sekci. Plán obsahuje plánovaný počet PM a zaměstnanců u jednotlivých organizačních útvarů, stručnou informaci o charakteru všech plánovaných a předpokládaných změn PM a zaměstnanců v daném období. Plán zahrnuje přehled všech PM, jejichž obsazení bude dle předpokladu nezbytné v průběhu daného období zajistit a bližší specifikace na toto obsazení.Součástí plánu je také informace o způsobu a zdrojích pokrytí potřeby zaměstnanců.
Dlouhodobí plán je zpracováván na základě rozhodnutí ředitele sekce Lidské zdroje, obvykle na období 2 – 3 let, a to společně pro celou ZČE. Plán obsahuje plánovaný počet PM a zaměstnanců D/S a přehled předpokládaných změn oproti stávajícímu stavu PM a zaměstnanců. Součástí plánu může být informace o předpokládaném charakteru a požadavcích nově obsazovaných míst."

Poznámka

Práce je doplněna o grafy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8712
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse