Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výroba dýh

Výroba dýh


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje technologický postup výroby dýh a text byl použit jako referát pro předmět truhlářství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Loupání dýh
3.
Skladování
4.
Vysušování
5.
Samotná úprava

Úryvek

"Dýhárenskou kulatinu je důležité skladovat, kvůli uchování její jakosti. Skladuje se na skládkách, kde se provádí ochrana vodním postřikem nebo ve vodních bazénech. Tam má kulatina nejlepší ochranu, protože je úplně ponořená.
Ke zpracování se kulatina krátí na špalky kotoučovými nebo řetězovými pilami. Špalky pro lupání dlouhé asi 1,3-2,5 m pro krájení 2-7 m. Podélné dělení záleží na druhu dřeviny a její kresby. Je to jednoduché dělení, dělení na polovinu, na čtvrtiny a dělení na párové prizmy u velkých průměrů. Prizmy se krájejí na radiální dýhy.
Vyrobené dýhy se musí vysušit, protože mají vysokou vlhkost. Suší se v sušárnách válečkových nebo pásových. Některé druhy se suší přirozeně v krytých prostorech za normální teploty."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x482ed3d2e96e7.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vyroba_dyh.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse