Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Výroba oceli - maturitní otázka 2/11

Výroba oceli - maturitní otázka 2/11


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka ve stručnosti seznamuje s tématikou výroby oceli. Uvádí krátkou charakteristiku oceli a její dělení dle chemického složení a podle použití, popisuje proces jejího získávání a druhy pecí, ve kterých se vyrábí. Práce také informuje o vlivu nekovových doprovodných a legujících prvků na vlastnosti oceli. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Vlastnosti a zkoušení materiálů - maturitní otázka 1/11 a následující zde Tepelné zpracování oceli - maturitní otázka 3/11.

Obsah

1.
Definice
2.
Kde se získává
3.
Výroba
4.
Rozdělení
5.
Vliv nekovových doprovodných prvků
6.
Vliv legujících prvků
7.
Prvky a sloučeniny

Úryvek

"VÝROBA OCELI

Definice:
Ocel je nejčastěji používaným kovovým materiálem. Podle čistoty a množství legovacích přídavků lze ovlivnit vlastnosti ocelí podle použití.

Kde se získává:
Ocel se získává přetavováním ocelárenského surového železa.

Výroba:
Vyrábí se tzv. zkujňováním surového železa, při němž se vhání do tekutého surového železa atmosférický vzduch nebo směs čistého kyslíku s vodní párou či oxidem uhličitým, aby se spálily nebo částečně odstranily nežádoucí prvky (C, S, P, Si, Mn).
Ocel se získává při teplotě 1 600 – 1 800°C.
- Martinické pece: ocel střední jakosti
- Elektrické pece obloukové nebo indukční: nejkvalitnější ocel
- Kyslíkové konvertory: v poslední době velmi rozšířené
Vyrobená ocel se vypouští z pece do pánve a z pánve se buď odlévá do kovových forem – kokil, v nichž ocel tuhne v ingoty, které se tváří na ocel tvářenou, nebo se odlévá do slévárenských forem – ocelové odlitky.

Rozdělení:
- Podle chemického složení: nelegované a legované
Nelegované – slitiny železa a uhlíku; může obsahovat až 2,14% uhlíku; uhlík má největší vliv na vlastnosti oceli
Legované – obsahují malé množství uhlíku a větší množství jiných slitinových prvků
- Podle použití: konstrukční, nástrojové a ušlechtilé
Konstrukční - jsou obvyklých jakostí, mají větší obsah síry a fosforu a tepelně se nezpracovávají
Nástrojové - jsou buď uhlíkové, nebo slitinové
- podle množství legovaných prvků se ještě dělí na:
- nízkolegované, středně legované a vysoce legované
Ušlechtilé - musí být čisté a odpovídat vlastnostem, které jsou od nich požadovány
- příklady: zušlechtěná ocel, oceli odolné proti teplu, kyselinám a korozi, rychlořezná ocel

Vliv nekovových doprovodných prvků:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dce86b74c09d.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vyroba_oceli_MO.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse