Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výroba skla

Výroba skla

Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce seznamuje s technologií výroby skla. Nejdříve se věnuje historii výroby, popisuje přírodní skla, i vznik skla. Poté již charakterizuje nejen sklářské suroviny a barvení skla, ale informuje rovněž o technickém zařízení skláren. V závěru jsou popsány základní techniky ruční výroby skla.

Obsah

1.
Historie výroby skla
2.
Přírodní skla
3.
Vznik skla
4.
Sklářské suroviny
4.1.
Písek
4.1.1.
Potaš a soda
4.2.
Ostatní sklotvorné suroviny
4.2.1.
Borax
4.2.2.
Kazivec a kryolit
4.2.3.
Živec a znělec
4.2.4.
Vápenec a dolomit
4.2.5.
Olovnaté suroviny
4.2.6.
Barnaté suroviny
4.2.7.
Méně využívané suroviny
4.2.8.
Pomocné suroviny
5.
Barvení skla
5.1.1.
Bílá barva
5.1.2.
Červená barva
5.1.3.
Černá barva
5.1.4.
Fialová barva
5.1.5.
Další barvy
5.2.
Odbarvování skla
5.3.
Sklářský kmen
5.4.
Tavení skla
6.
Technická zařízení skláren
6.1.
Sklářské pece
6.2.
Sklářské pánve
6.3.
Chladící pece
7.
Základní techniky ruční výroby skla
7.1.
Foukání skla
7.1.1.
Sklářská píšťala
7.2.
Zušlechťování skla
7.3.
Opukávání skla
7.4.
Broušení skla
7.5.
Rytí skla
7.6.
Další úpravy skla
7.7.
Požadavky na kvalifikaci sklářů
8.
Závěr

Úryvek

"3 Vznik skla
Z fyzikálního hlediska je podstatou procesu výroby skla ochlazování taveniny. Vytváří se tak homogenní, amorfní, křehká, obvykle průhledná hmota. Do skleného stavu je možné zpracovat řadu látek-síru,selen, sulfidy, oxid křemičitý a boritý a dokonce i některé organické látky. Většina těchto látek je ovšem při tavbě značně nestabilní. Pod pojmem sklo se v užším smyslu rozumí výhradně sklo křemičitanové,které je surovinou pro další výrobní zpracování.Z pohledu chemika dochází při tavení křemičitanového písku dochází k rozdělení jeho molekul na menší radikály a ty se při chlazení začnou vázat na další volné radikály.Při tavbě se tedy rozbíjí původní krystalická mřížka a vzniká zcela,která je základem nové,kvalitativně odlišné hmoty-skla.
4 Sklářské suroviny
Pro výrobu skla potřebujeme značné množství surovin, které během tavby dávají za vznik novému sklu požadované kvality a barvy. Nejdůležitějšími surovinami jsou ty,které tvoří samotnou podstatu skla- tzv.sklotvorné.Dělí se na mřížkotvorné(vytváří novou krystalickou mřížku-křemičitanové sklo),taviva(umožňují vznik nové krystalické mřížky a její stabilizaci).Tyto sklářské suroviny se míchají a vytvářejí spolu tzv. sklářský kmen.Kromě těchto základních surovin se používají v menším množství,které sklo kalí,čeří,odbarvují a urychlují jeho tavbu,Ve vlastním skle se nachází velké množství prvků,které dávají sklu jeho výslednou podobu.V laboratorním prostředí se jich odzkoušelo asi 60,při průmyslové výrobě se používá asi 40,což je čtvrtina známých prvků na naší planetě.V běžné sklárně se využívá asi 50 surovin a prvky jsou spolu s nimi zapojeny do výroby.Množství a kvalita surovin jsou alfou a omegou sklářské výroby.
4.1 Písek
Sklářský písek je křemenná surovina,která obsahuje oxid křemičitý.Běžná skla zpravidla obsahují 60 až 80 % procent tohoto oxidu.Na území České republiky se v minulosti nacházely kvalitní sklářské písky,které ve srovnání s písky z Německa obsahovaly méně oxidů kov,zejména železa.Menší podíl železa dával českému sklu jeho tradiční vzhled.Bylo vždy světlejší,lehce nazelenalé nebo křišťálové.Dnes se sklářské písky upravují,aby získaly optimální vlastnosti pro výrobu skla.Vytěžený písek se nejprve plaví a pere,čímž se odstraňují mikroskopické nečistoty a také snižuje obsah železa.Poté se suší a prosévají pomocí speciálních sít.Kromě toho se k odstranění železných částic využívá flotace,otírání,protiproudé třídění a jiné techniky.Pro výrobu křišťálových skel se využívají písky s velmi malým obsahem skla.Pro výrobu obalového skla to ovšem nehraje roli,podstatná je cena písků.Na našem území se sklářské písky dneska těží ve třech lokalitách,ve Střelči u Jičína,v Provodíně a Srní u České Lípy."

Poznámka

Práce obsahuje fotografickou přílohu, která dosahuje 2 stran. Čistý text dosahuje 10 stran.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/sklo.html; http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=365221; http://is.muni.cz/th/104603/pedf_b/BAKALARSKA_PRACE.txt.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15482
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse