Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vyšší rostliny: oddělení Mechorosty - maturitní otázka

Vyšší rostliny: oddělení Mechorosty - maturitní otázka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z biologie se věnuje podříši vyšších rostlin se zaměřením na oddělení mechorostů. Uvádí evoluci vyšších rostlin a krátce se zastavuje u oddělení ryniofytů. Následně rozebírá oddělení mechorostů, kde si všímá třídy játrovek a mechů.

Obsah

1.
Vyšší rostliny
1.1.
Evoluce
1.2.
Oddělení: Ryniofyty (Rhyniophyta)
1.3.
Oddělení: Mechorosty (Bryophyta)
1.3.1.
Evoluce
1.3.2.
Třída: Játrovky (Porostnice mnohotvárná)
1.3.3.
Třída: Mechy (Ploník obecný, Rašeliník)

Úryvek

"Oddělení: Mechorosty (Bryophyta)
- převahu má gametofyt nad sporofytem
- vývojově původnější zástupci mají lupenitou stélku, vývojově mladší mají stélku rozlišenou na příchytná vlákna, lodyžku a lístky
- některé druhy mají v kauloidu vodivé pletivo
- na gametofytu se tvoří samčí gametangia, ve kterých se tvoří spermatozoidy a samičí gametangia, ve kterých je po 1 buňce
- oplození probíhá ve vodním nebo vlhkém prostředí a z oplozené vaječné buňky vyrůstá sporofyt, představovaný štětem s tobolkou
- tobolka je výtrusnice, ve které meiózou vznikají haploidní výtrusy
- z výtrusu vyklíčí prvoklíček, z něhož se vyvine stélka
- význam v přírodě je obrovský – chrání půdu před erozí, ovlivňují vodohospodářský režim krajiny, poskytují rašelinu
Evoluce
domněnka –lze je odvozovat od primitivních kapraďorostů zpětným vývojem
jsou známé již z karbonu a od té doby nedoznaly podstatných změn

Třída: Játrovky
Porostnice mnohotvárná
vytváří laločnaté dvoudomé gametofyty
na samčích gametofytech vyrůstají samčí terče nesoucí na svrchní straně pelatky, ve kterých se tvoří 2bičíkaté spermatozoidy
na samičích gametofytech vyrůstají samičí, hluboce laločnaté terče, na jejichž spodní straně, hrdlem dolů visí zárodečníky
z oplozené vaječné buňky se vyvine krátký štět s tobolkou
výtrusy jsou fyziologicky rozlišené, vyklíčí v prvoklíčky, dávající vznik samčím nebo samičím gametofytům
nepohlavně se rozmnožuje tělísky vznikajícími v pohárcích na gametofytech

Třída: Mechy
Ploník obecný
rostou pospolitě a pokrývají celé velké plochy
gametofyty jsou jednodomé nebo dvoudomé
Rašeliník
roste na nevápenitých zamokřených půdách
rostliny na bázi odumírají, na vrcholu stále dorůstají
z odumřelých částí se postupně tvoří vrstvy rašeliny"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x480e0189ceabf.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Vyssi_rostliny_mechorosty.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse