Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Využití týmové práce v podnikání

Využití týmové práce v podnikání

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce velmi přehledně a rozsáhle shrnuje veškeré základní poznatky, týkající se týmu a využití a uplatnění týmové práce ve firmě. Obsahuje velké množství citací a je doprovázena příklady.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je tým
2.1
Formy týmu
2.1.1
Časově omezené týmy, které jsou součástí formální organizace
2.1.2
Časově omezené týmy, které nejsou součástí formální organizace
2.1.3
Týmy dlouhodobého charakteru neidentické s organizací
2.1.4
Týmy dlouhodobého charakteru identické s organizací
2.2
Vývojové fáze týmu
2.2.1
Orientační fáze
2.2.2
Fáze konfrontační a konfliktní
2.2.3
Fáze konsenzu, kooperace a kompromisu
2.2.4
Fáze integrace a růstu
2.3
Faktory úspěšnosti týmové práce
2.3.1
Organizační provázanost
2.3.2
Správná logistika informací
2.3.3
Materiální a motivační podpora
3.
Uplatnění týmové práce ve firmě
3.1
Specifika malých firem
3.1.1
Vývoj firmy
3.1.2
Staré pracovní postupy
3.1.3
Přehled a informace
3.1.4
Motivace lidí
3.1.5
Rozhodování ve skupině
3.2
Specifika velkých firem
3.3
Interkulturální spolupráce
3.4
Tmelení velkých skupin, kurzy za odměnu
3.5
Téma bezmoci a práce s pravidly
3.6
Mezi mlýnskými kameny
3.7
Komunikační styly a středí management
4.
Využití týmové práce
4.1
Jak řešit problém ve skupině
4.2
Brainstorming
4.2.1
Zásady brainstormingu
4.2.2
Brainstormingová schůzka
4.3
Jasné definování problému
4.4
Analýza problému
4.5
Sběr dat
4.6
Interpretace údajů
4.7
Hledání řešení
4.8
Analýza nákladů a přínosů
4.9
Prezentace řešení
4.10
Sledování a hodnocení v praxi
5.
Závěr

Úryvek

“1 Co je tým

„Mnozí vedoucí pracovníci hovoří o tom, že v jejich týmu je dobré či špatné klima, a podle toho také týmové porady fungují. Ve skutečnosti tu ale žádný tým není, protože se jedná o pestrou směsici osamělých bojovníků, např. z úseku odbytu.“ 2


Zmíněný příklad svědčí o nepochopení problému vytváření týmů a týmové práce. Ani výzvy k rozvíjení týmového myšlení, ani rozkazy pracovat v týmu nevedou k prokazatelným úspěchům.Tváří v tvář takovým příkladům nás spíše napadá otázka, kde se ta touha po týmech bere? Co je s pojmem tým spojováno?
Především jistě hraje roli představa, že v týmu lidé srostou v harmonickou jednotku. Působí tu aspekt sociální jistoty a ochrany. Navíc je tu ale také důležitá představa, že v týmech mnohem spíš dochází k jakési explozi výkonů. Špičkový výkon, špičkové týmy, synergické efekty, zažití průlomu úspěchu – to mají mnozí manažeři na mysli, když myslí na týmy a mluví o nich.
Protože prvořadou starostí podniků je dosahovat zisku, aby přežily a udržely pracovní místa, je z dnešního pohledu jasně patrná priorita výkonové složky. V jádru jde tedy o to, vybudovat podstatně výkonnější organizace na základně týmové koncepce.
Chceme-li vysvětlit, co je to tým a co ho týmem činí zjistíme, že neexistuje žádné jednoznačné vymezení pojmu tým. Přesto je možné vyjmenovat některé znaky, které se znovu a znovu objevují v nejrůznějších definicích.

Tým je malá pracovní skupina:
• členěná podle funkcí
• se společně stanovenými cíli
• s intenzivními vzájemnými vztahy
• s výrazným kolektivním duchem
• se silnou soudržností mezi členy týmu


Nejdůležitějším znakem je asi intenzita spojení s celkem a pocitu sounáležitosti, který z něho vychází. V otázce definice tým versus skupina můžeme tedy konstatovat, že existují týmy s různým stupněm zralosti. Tým je sám o sobě vždy nějaká skupina. Začíná na výchozí úrovni, a kam až se během vývoje nakonec dostane, závisí na jeho vnitřní dynamice a zcela zásadně na podílu sebeřízení, který je dán organizační formou.2
Hodnoty, kritéria a přesvědčení

V týmu jsou sdílené představy o tom, co je důležité a co ne (sdílené hodnoty). Každý člen týmu ví, proč je to také důležité (sdílená přesvědčení). Ví také, co je správné, a co ne (sdílená kritéria).
Členové týmu mezi sebou pociťují hlubokou sounáležitost, uznávají a oceňují individualitu druhého. A cíle, hodnoty druhého jsou pro ně důležité, protože je pro jedince sám o sobě důležitý. A tudíž se každý člen týmu zároveň i snaží, aby druzí svých osobních cílů dosáhli a aby jejich hodnoty došly naplnění.

Schopnosti, dovednosti, znalosti

U týmu je jednou ze sdílených hodnot společný cíl a jeho dosažení. Je důležitý každý jedinec, jeho individuální cíle, hodnoty, kritéria a přesvědčení. To nejen že umožňuje, ale hlavně významně podporuje si vzájemně své schopnosti doplňovat a sdíleně rozvíjet ve prospěch celého týmu i jeho jednotlivých členů.
Chování

Týmy mají společnou představu toho, jak se jednotliví členové týmu podílí na úsilí při dosahování cíle. Týmové role jsou sekundární, primární je společný cíl a společný postup. Každý má příležitost maximalizovat svůj potenciál při dosahování cíle. Týmy jsou poměrně flexibilní. Je důležité věci uskutečnit, ale kdo je de facto uskutečňuje, je podružné. Je samozřejmě nejlepší, když danou věc udělá ten, kdo je k ní nejvíce kompetentní, ale ve chvílích nouze to jde stranou. V týmech se nesetkáme s tvrzením „to není moje práce“.
Uvedené však neznamená, že tým je z principu neorganizovaný ve smyslu, že „každý dělá všechno“. Nikoliv. Spíše je zde princip, že každý dělá hlavně to, co je z hlediska týmu důležité. A ve chvílích nouze, kdy je důležité tu danou věc uskutečnit, ji prostě někdo z týmu udělá. Když se zmíníme o komunikaci, v týmu vedoucí využívá společných znalostí i rozdílných názorů a zajímá jej pohled každého.3
Týmy mohou být:
• projektové
• inovační
• týmy Hot Groups
• strategické
• týmy na zlepšování kvality
• týmy Task Force (pro rychlé řešení určitých úkolů)
• virtuální
• týmy na řízení vzájemné závislosti
• týmy pro bleskové akce
• týmy na kontinuální (trvalý) proces zlepšování
• týmy vytvořené za účelem vývoje výrobku
• částečně autonomní pracovní skupina atd."

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12608
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse