Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj ekonomické integrace v Rakousku

Vývoj ekonomické integrace v Rakousku


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve popisuje zánik Rakouska-Uherska po první světové válce a novou situaci značně nestabilní země. Následně uvadí, jakým způsobem se po roce 1945 začalo Rakousko zapojovat do evropských ekonomických organizací. Většina textu je věnována formování a historii Evropské unie se zdůrazněním, ve kterém roce podepsalo dané dokumenty také Rakousko.

Obsah

1.Rakousko - základní údaje
2.
Historický vývoj integrace
2.1
OEEC
2.2
EHS, ESVO
2.3
EU
2.4
Euro

Úryvek

Po první světové válce, kterou Rakousko-Uhersko prohrálo, byli Habsburkové sesazeni a jejich říše zanikla. Na jejím území vznikla řada tzv. nástupnických států (Rakousko, Československo, Maďarsko, Polsko a Jugoslávie). Meziválečné Rakousko pro svou nejasnou identitu bylo pravděpodobně nejnestabilnějším z nich.
V roce 1938 bylo Rakousko anektováno nacistickým Německem a po roce 1945 obsazeno vítěznými spojenci.
Dne 27. dubna 1945 byla v Rakousku vytvořena prozatímní vláda, kterou vedl Karl Renner. Ta vyhlásila nezávislost Rakouska, kterou řešila smlouva se spojenci ze 4. července 1945, v níž bylo Rakousko obnoveno na základě hranic z roku 1937. Vedoucí silou v poválečném Rakousku se stala ÖVP.
16.4.1948 byla vytvořena Organizace pro hospodářskou spolupráci (OEEC). Jejími členy byly Benelux, Dánsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Norsko, Velká Británie, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, západní Německo.
Jako poražený stát bylo Rakousko rozděleno mezi spojence na čtyři okupační zóny. Zahraniční politika se soustředila především na zrušení okupačních zón a dosažení suverenity. Toto se podařilo 15. května 1955, kdy se Rakousko zavázalo k neutralitě a docílilo tak odchodu sovětských vojsk ze země. Díky tomu mohlo Rakousko vstoupit do OSN a Rady Evropy. Svoji zahraniční i ekonomickou politiku pak směřovalo především na kapitalistické země a postupně bylo dosaženo ekonomické stability.
Rakousko se stalo členem Rady Evropy 16. dubna 1956.
Rakousko ratifikovalo Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv 3. září 1958.
V letech 1957 – 1958 z obav před důsledky vytvoření velkého hospodářského celku Velká Británie vystoupila s návrhy na vytvoření pásma volného obchodu v Evropě. Uskutečňováním smlouvy o EHS byly tyto návrhy překonány. Velká Británie ale získala Dánsko, Norsko, Švédsko, Rakousko, Švýcarsko a Portugalsko k vytvoření ESVO (Evropské sdružení volného obchodu), které bylo 24. 12. 1960 schváleno Stockholmskou úmluvou."

Poznámka

Práce z předmětu Evropská ekonomická integrace - střední podnikatelská škola.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a8a36ab0c94c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Rakousko_integrace.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse