Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj evropského justičního prostoru

Vývoj evropského justičního prostoru

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce, jejímž cílem je zmapovat vývoj evropského justičního prostoru (EJP), v úvodu osvětluje obsah této ideje a přechází k popisu událostí v oblasti evropské integrace přispívajících k ustavení EJP. Práce takto postihuje uzavírání subsidiárních smluv, nastolování mezivládní spolupráce a budování schengenského systému. Zmiňuje se o Maastrichtské a Amsterodamské smlouvě, Vídeňském akčním plánu, programu z Tampere či Haagském programu. Autor se v závěrečných pasážích dotýká také současnosti EJP a bariér vstupujících do cesty evropské integrace.

Obsah

1.
Úvod: evropský justiční prostor
2.
Vývoj evropského justičního prostoru
2.1.
Vznik Evropského společenství uhlí a oceli
2.2.
Založení Evropského hospodářského společenství
2.3.
Jednotný evropský akt
2.4.
Smlouva o Evropské unii
2.5.
Amsterodamská smlouva
2.6.
Vídeňský akční plán
2.7.
Program z Tampere
2.8.
Haagský program
2.9.
Lisabonská smlouva
2.10.
Současnost EJP
3.
Závěr: bariéry evropské integrace

Úryvek

"1. Úvod
Názvem a předmětem mé seminární práce je Vývoj Evropského justičního prostoru. Tímto tématem se zabývám z toho důvodu, že souhlasím s autorem T. Pallou, který ve své diplomové práci Evropský justiční prostor hovoří o tom, jak je harmonizace evropského práva při stálém procesu evropské ekonomické integrace důležitá. Hlavní metodami, které při práci používám jsou metody deskriptivní a analytická.
V primárním právu Evropského Společenství (ES) - dnes EU - je Evropský justiční prostor (dále jen EJP) termínem, který označuje „prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti“ (Area of Freedom, Security and Justice). Za tímto pojmenováním se skrývá mnoho právních oblastí a institutů, jejichž harmonizace se ale vyvíjela a vyvíjí různým tempem. Samotný EJP je však opravdový prostor, který souvisí s ekonomickou integrací v Evropě. Evropský justiční prostor jako ideu ale můžeme pozorovat již v době, kdy EJP ještě nebyl zakotven v základních smlouvách.
Ve své práci se věnuji v první řadě tomu, co předcházelo vzniku EJP, včetně ekonomických integracích, které jsou základem pro jeho vznik. Zmiňuji subsidiární smlouvy, mezivládní spolupráce a budování Schengenského systému. Zmiňuji se o Maastrichtské a Amsterdamské smlouvě, Vídeňském akčním plánu, programu z Tampere a Haagském programu. Samozřejmě také popisuji současný stav Evropského justičního prostoru.
Cílem mé práce je vysvětlit pojem Evropského justičního prostoru a popsat jeho vývoj v nejdůležitějších bodech, popsat a zanalyzovat oblasti vývoje.

2. Vývoj Evropského justičního prostoru
Z důvodu postupné evropské integrace bylo třeba harmonizovat i právo jednotlivých zemí. Patrné jsou začátky vzniku jednotného vnitřního trhu, jež jsou spojeny s rozpory v nejednotných právních úpravách, na základě kterých vznikali vztahy s ním související. Počátek harmonizace práva je zřetelný již v dobách, kdy docházelo k sektorové integraci v případě vznikající unie, která nesla název Evropské společenství uhlí a oceli (dále jen ESUO). ESUO vzniklo roku 1951 na základě Pařížské smlouvy. Státy se vzdaly suverénního práva týkajícího se pravomocí rozhodovat o ekonomických otázkách v případě daných dvou surovin ve prospěch nadnárodního celku.
Dalším důležitým krokem bylo založení Evropského hospodářského společenství (EHS) , jež neintegrovalo pouze určité komodity. EHS představovalo ekonomickou integraci národních hospodářství členských států. Právní otázky týkající se mezinárodního práva soukromého byly řešeny prostřednictvím mezinárodních smluv (nikoli ještě na bázi komunitární). Především se jednalo o úpravu ve Smlouvě o založení EHS: „členské státy zahájí mezi sebou v případě potřeby jednání,“ (jež mělo za cíl zajistit například ochranu práv, podle státu, jehož jsou příslušníky). Z této plyne i Úmluva o pravomoci soudů a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech civilních a obchodních (Bruselská úmluva ) a rovněž Úmluva o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv (Římskou úmluvu ). Bruselská a Římská úmluva jsou pokládány za začátek EJP, ačkoliv se s tímto pojmem v době jejich uzavírání ještě neoperovalo. (zdroj: Palla, T.: Vývoj Evropského justičního prostoru)."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Mezinárodní právo soukromé na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, obor Právo a mezinárodní obchod.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22846
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse