Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj názorů na stavbu látek a strukturu atomů

Vývoj názorů na stavbu látek a strukturu atomů

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, Dobříš

Charakteristika: Seminární práce na téma vývoj názorů na stavbu látek a strukturu atomů. Rozebírá první představy o struktuře látek, základní chemické zákony, modely atomu, kvarkovou hypotézu nebo využití poznatků získaných studiem stavby atomů. Doplněno o obrázky i zdroje.

Obsah

Úvod 2
1.
První představy o struktuře látek 2
1.2.
Aristotelova teorie čtyř živlů 2
1.3.
Atomismus 2
2.
Základní chemické zákony 3
2.2.
Avogadrův zákon 3
3.
Moderní atomová teorie 3
4.
Struktura atomu 4
4.1.
Modely atomu vycházející z klasické fyziky 4
4.1.1.
Objev elektronu 4
4.1.2.
Thomsonův model atomu 5
4.1.3.
Nedostatky Thomsonova modelu atomu 6
4.1.4.
Objev protonu 6
4.1.5.
Rutherfordův model atomu 6
4.1.6.
Objev neutronu 7
4.1.7.
Nedostatky Rutherfordova modelu atomu 7
4.2.
Modely atomu vycházející z kvantové teorie 8
4.2.1.
Bohrův model atomu 8
4.2.2.
Emisní spektra 9
4.2.3.
Nedostatky Bohrova modelu atomu 10
4.2.4.
Srovnání Rutherfordova a Bohrova modelu atomu 10
4.2.5.
Vlnová mechanika 11
4.2.6.
Kvantově- mechanický model atomu vodíku 12
4.2.6.1.
Kvantová čísla 12
4.2.6.2.
Stavba elektronového obalu 13
5.
Kvarková hypotéza 13
6.
Využití poznatků získaných studiem stavby atomů 14
6.1.
Elektronový mikroskop 14
6.2.
Spektroskopie 15
Závěr 16
Seznam literatury a citací 17

Úryvek

"Základní myšlenku nové teorie popisující chování mikročástic – kvantové teorie, tzv. kvantovou hypotézu, zformuloval v roce 1900 německý fyzik Max Planck. Planck se jako většina fyziků v této době snažil vyřešit problém se zářením černého tělesa. Černé těleso je dokonalým modelem tepelného zářiče. Fyzikové vycházeli z představy, že černé těleso vyzařuje energii spojitě, vzorce však neodpovídaly experimentálně změřeným hodnotám nebo popisovaly jen část vyzařovaného energetického spektra. Podle jednoho z těchto vzorců by navíc energie tepelného záření v krátkovlnné oblasti spektra měla bez omezení vzrůstat (tzv. ultrafialová katastrofa). Podle Planckovy kvantové hypotézy je elektromagnetické záření (tedy i světlo) vyzařováno nebo pohlcováno atomem v určitých dávkách tj. kvantech (fotonech). To znamená, že záření vydávané částicí nebo tělesem nemůže mít libovolnou energii. Tuto myšlenku aplikoval dánský fyzik Niels Bohr na Rutherfordův planetární model atomu. [4] [5]

4.2.1. Bohrův model atomu
[2] [6] Bohrův model atomu je modifikací Rutherfordova planetárního modelu atomu a je založený na hypotéze, podle níž je hybnost a energie stacionárních stavů elektronu kvantována. Podle Bohra je atom stabilní soustava složená z kladně nabitého jádra a záporně nabitého elektronového obalu. V jádře je soustředěna téměř veškerá hmotnost atomu. Elektron v elektronovém obalu se kolem jádra bez vyzařování energie může pohybovat jen po určitých drahách, pro které je splněna tzv. kvantovací podmínka, tj. může se nacházet pouze v určitých kvantových stacionárních stavech. Energie elektronu je konečná a skládá se ze dvou složek: z potenciální energie dané vzdáleností elektronu od jádra a kinetické energie dané oběhem elektronu. Každému kvantovému stavu je přiřazeno hlavní kvantové číslo n a odpovídá mu určitá energetická hladina. Pokud elektron přejde ze stavu s vyšší energií do stavu s nižší energií, může vyzářit kvantum elektromagnetického záření (foton). Tento jev se nazývá emise. Naopak při přechodu elektronu ze stavu s nižší energií do stavu s vyšší energií dojde k pohlcení (absorpci) fotonu."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30924
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse