Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj počtu obyvatel okresů Písek a Karviná

Vývoj počtu obyvatel okresů Písek a Karviná


Kategorie: Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je zjištění rozdílů vývoje počtu obyvatel v dvou různých okresech. Jako ukazatelé tohoto hodnocení jsou použity Bazické a Řetězové indexy. Zjištěná fakta se práce snaží dát do historických a ekonomických souvislostí.

Obsah

1.
Vývoj počtu obyvatel okresů Písek a Karviná
2.
Indexy vývoje počtu obyvatel okresu Písek a Karviná
3.
Bazické indexy
4.
Řetězové indexy
5.
Zhodnocení

Úryvek

“Závěr:

Cílem této práce bylo zjištění rozdílů vývoje počtu obyvatel v dvou různých okresech.
Byly zvoleny dva odlišné okresy jak svoji polohou tak samotným počtem obyvatel.
Tento fakt ukazuje i následně udělaný graf.Hlavní rozdíly byly zjištěny v období 50 -70. let minulého století. V okrese Karviná došlo od roku 1861 až k šestinásobnému nárůstu obyvatel. Největší intenzita příbytku byla zaznamenána v 60. a 70. letech 20. století.V tomto období došlo k zvýšení počtu obyvatel Karviné o cca 80 tisíc.V posledních letech je pozorovatelný nepatrný pokles.Počet obyvatel v Karviné a jeho nárůst byl dán v důsledku rozvinujícího se průmyslu ve 20. století, kdy především v této oblasti došlo k těžební expanzi. Docházelo k rychlé industrializaci a velké množství lidí se do tohoto regionu stěhovalo za prací jelikož zde byly na tehdejší dobu dobře placená pracovní místa.Během druhé světové války a především po ní dochází ke klesání počtu obyvatel.Rozdíl předválečný k poválečnému dělá přibližně 10 000 lidí jak na území Karviné tak i na území Okresu Písek.
Okres Písek je na rozdíl od Karviné homogenní okres co se týče vývoje počtu obyvatel. Změna během naměřených let nepřesáhla 10 000 obyvatel.Je zde patrný pokles v době války, který pokračuje až do současnosti."

Poznámka

Obsahuje tabulky a grafy.
Obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46b7181ccfb93.zip (64 kB)
Nezabalený formát:
Obyvatelstvo_Pisek_a_Karvina.doc (243 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse