Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj slovní zásoby češtiny (používání cizích slov a slovníky)

Vývoj slovní zásoby češtiny (používání cizích slov a slovníky)

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zajímavá práce o vývoji české slovní zásoby, vzniku slovníků a přejímání cizích slov. Vysvětluje, co je slovní zásoba a jakými způsoby dochází k jejímu rozšiřování. V chronologickém sledu popisuje významné etapy vývoje naší mateřštiny. U každé z nich pak uvádí cizí jazyky, které měly v daném období na slovní zásobu češtiny největší vliv. Rovněž jsou v jednotlivých obdobích zmíněny důležité slovníky, které během nich vznikly.

Obsah

1.
Pojem slovní zásoba
1.1
Aktivní a pasivní slovní zásoba
1.2
Individuální a celonárodní slovní zásoba
1.3
Způsoby vytváření nových slov v češtině
2.
Chronologický vývoj slovní zásoby češtiny
2.1
Období před příchodem slovanských věrozvěstů
2.2
Vývoj po roce 863, staroslověnština
2.3
Vliv latiny - 10.-13. století
2.4
Značné rozšíření české slovní zásoby ve 14. stol.
2.5
Klaretovy slovníky
2.6
Jan Hus a tvorba novotvarů
2.7
Odmítání vs. obhajoba češtiny v 15. stol.
2.8
Otázka přejímání cizích slov za humanismu
2.9
Vznik významných slovníků v 16. stol.
2.10
Vztah J. A. Komenský k slovní zásobě
2.11
Období baroka - přejímání slov z románských jazyků
2.12
Čeština za národního obrození - Dobrovský, Jungmann
2.13
Vývoj českého jazyka po roce 1848
2.14
Meziválečné období a čeština
2.15
Vliv němčiny na českou slovní zásobu za 2. sv. války)
2.16
Čeština po vzniku ČSSR; slovníky té doby
2.17
Současný stav

Úryvek

" To byla tedy vědecká terminologie, ale vraťme se ještě k Jungmannovi, a to k jeho Slovníku česko-německému. Vyšel v pěti dílech v letech 1834-39 a je v něm shrnuta slovní zásoba starší, soudobá i možná budoucí. Materiál začal Jungmann hromadit už v roce 1800, později mu pomáhali další. Za vzor, a často i pramen, měl Slovník jazyka polského od B. Lindeho.
Jinak čerpal Jungmann energii ze svého přesvědčení, že každý vzdělaný Čech takový slovník potřebuje. A obsahově čerpal nejvíc z díla Veleslavínova, Dobrovského a z dosavadních zvyklostí, využil i Jana Vodňanského nebo Rosu.
Jungmannův slovník obsahuje hodně odborné terminologie. Pokud to bylo možné, vyhýbal se mezinárodním slovům. Vyskytují se tu ale i jednoznačné germanismy (trošt, tuplhák). Čeho je zde málo, jsou slova nářeční. Přejatých slov je nejvíc z polštiny, pak z ruštiny, na třetím místě z jazyků jihoslovanských atd. Některá polská slova asi autor ani do češtiny zavádět nechtěl a uváděl je spíš pro zajímavost. Od Rosy přebíral Jungmann pojmy literárněvědné a gramatické (smutnohra, veselohra, samohláska, příslovce...).
Pokud jde o úspěch tohoto díla v praxi, byl ohrožen ze dvou opačných stran. Jednak prostě odpůrci obohacování slovní zásoby, což bývali přímí žáci Dobrovského nebo jednoduše ti, co se drželi jeho teorie velmi šetrného tvoření nových slov.
Z druhé strany věrohodnost Jungmannovy práce ohrožovali jeho příliš nadšení obdivovatelé, kteří, jaksi podle jeho vzoru, překotně a nevhodně přejímali slavismy. Např. Josef Linda chtěl složitou německou větu přeložit prostě Dítě popovlasatělo. Z takovýchto dychtivých snah ve 20. letech 19. století vznikal jen zmatek, ale Jungmann byl pořád uznáván jako nejvyšší jazyková autorita a v letech 30. začaly tyto zmatky ustupovat."

Poznámka

Po obsahové i formální stránce dobře zpracováno.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14298
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse