Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vývoj v Evropě v první polovině 19. století - maturitní otázka 3/5

Vývoj v Evropě v první polovině 19. století - maturitní otázka 3/5

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka nastiňuje vývoj v Evropě v první polovině 19. století. Blíže popisuje významné události jednotlivých evropských států. Přibližuje tak například průběh anglické průmyslové revoluce včetně jejích důsledků, podrobně rozebírá Napoleonovo tažení a Vídeňský kongres. Pozornost věnuje rovněž revolučním hnutím a národnímu obrození na území České i Slovenské republiky. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Evropa v raném novověku - maturitní otázka 2/6 a následující zde Rusko a USA v 17. až 20. století - maturitní otázka 4/6.

Obsah

1.
Dělení Polska
2.
Průmyslová revoluce v Anglii a její důsledky
3.
Napoleon Bonaparte na cestě k moci
4.
Evropa za napoleonských válek
5.
Vídeňský kongres a nové rozdělení Evropy
6.
Evropa po Vídeňském kongresu
7.
Vlna revolučních a národně osvobozeneckých hnutí
7.1.
Itálie
7.2.
Francie
7.3.
Německo
7.4.
Polsko
7.5.
Španělsko
7.6.
Latinská Amerika
7.7.
Balkán
7.8.
Velká Británie
7.9.
Irsko
8.
Rakouské a české země na přelomu století a v době předbřeznové
9.
České a slovenské národní obrození
9.1.
1. Etapa – obranná
9.2.
2. Etapa – ofenzivní
9.3.
3. Etapa

Úryvek

"Napoleon Bonaparte na cestě k moci
(1799 – 1804)
- Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) – energický, rozhodný, pracovitý, bystrý, odvážný; původem Korsičan; francouzské vzdělání; první žena Josefína nemohla mít děti = rozvod, druhá žena habsburská Marie Louisa, dcera Františka I. (syn Napoleon II. Orlík); zvítězil v 77 bitvách, jen 4 krát poražen; původně běžným dělostřelcem Bastily, na straně revoluce, pak úspěch – osvobodil Toulon od Angličanů (za to ve 24 letech generálem), po pádu jakobínů dočasně vězněn, potlačil monarchistickou vzpouru v Paříži; po uzavření míru s Pruskem táhl do Itálie proti Rakousku – zde vítán jako osvoboditel od vlády cizích dynastií; Rakousko donuceno uznat výboje včetně anexe Belgie = mír = ztráta Belgie a Lombardie; v „sesterskou“ republiku přeměněno Švýcarsko (Helvetská republika) a Nizozemí (Batavská republika)
- poslední a největší konkurent – Velká Británie; výprava do Egypta s cílem přerušit spojení Anglie s Indií (nález Rossetské desky); úspěšné tajné vylodění; francouzská expediční flotila zcela zničena, znemožněna cesta francouzské armády zpět na moře = Napoleonův pokus probít se na východ po souši do Sýrie, rychlý návrat do Francie
- rozhodující moc v rukou 1. konzula (Napoleon), ostatní jen právo poradního hlasu ústavou z roku 1802 a na základě lidového plebiscitu Napoleon prohlášen doživotním konzulem a v květnu 1804 jmenován dědičným císařem (korunován 2. 12.) – Napoleon I. Bonaparte = naprostá osobní diktatura (konec republiky)
- Napoleonův režim: položeny základy francouzským státním, soudním a finančním institucím; nepřátelé císaře na straně roajalistů a republikánů, Napoleon předstíral pokračování revolučních reforem; místo výborů jmenováni úředníci odpovědní státu (centralizace), povolen návrat emigrantů, ale nenavrácena privilegia; nová privilegia poskytována za zásluhy o stát a ve válce
- vydán Code civit (1804) – potvrzeno zrušení feudálních práv a povinností, rovnost občana před zákonem, základní lidské svobody (osobní, náboženské, pracovní, majetkové), zájmy státu povýšeny nad zájmy občana; v zákoníku počítáno s hierarchickým uspořádáním společnosti; práva žen a dětí odstraněna, nepovoleno právo na shromažďování
- konkordát s papežem – papež se vzdal nároků na revolucí zkonfiskovanou půdu, souhlas se státním vlivem na církev, za náboženství většiny Francouzů prohlášeno katolictví
- účinná tajná politická policie, cenzura tisku a mluveného slova, přísný postih protistátních zločinů
- zásahy do ekonomiky – zřízena francouzská banka, zaveden zlatem krytý frank; dobře fungující berní systém; soukromé podnikání, možnost vývozu; stavba cest, kanálů, úprava přístavů; zásobování chudých levnými potravinami = Napoleonova popularita
- zavedena moderní školská soustava
- vybudována Velká armáda

Evropa za napoleonských válek
(1799 – 1815)
- cíl – obrana revoluční Francie, šíření revolučních myšlenek, získávání spojenců, vyřazení Anglie ze světového velmocenského soupeření, hegemonie Francie v Evropě
- 2. koalice (1799 – 1801): proti Francii Anglie, Rusko, Rakousko, Turecko, neapolské Burgundsko, sardinský král; ruská vojska vedena maršálem Suvorovem; počáteční úspěchy rusko-rakouského vedení, pak Suvorov odvolán zpět do Ruska; po přejití Alp vtrhl Napoleon do severní Itálie – Rakousko poraženo - uzavřen mír; dočasným mírem přerušeno nepřátelství s Anglií
- 3. koalice (srpen – prosinec 1805): proti Francii Británie, Rusko, Rakousko, Švédsko (Sasko a Prusko až od r. 1806); ústup ruských vojsk vedených Kutuzovem; po porážce rakouského vojska u Ulmu vstup do Vídně bez boje; říjen 1805 zničena francouzsko-španělská flotila u mysu Trafalgar anglickým loďstvem admirála Nelsona = námořní převaha Britů; prosinec 1805 „bitva tří císařů“ u Slavkova na jižní Moravě (nedaleko Brna) – střetnutí Napoleona, císaře Františka II. a cara Alexandra I. – Napoleonovo vítězství; v slavkovském zámku uzavřeno příměří později potvrzené v Bratislavě – augšpurský mír = Rakousko se vzdalo italských a balkánských držav (Benátsko, Istrie, Dalmácie) a části Tyrolska"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22039
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse