Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vývoj v Evropě ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století

Vývoj v Evropě ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. stoletíKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Osmnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky nastiňuje vývoj v Evropě v 2. polovině 19. století i na počátku 20. století. Jednotlivé oddíly se věnují událostem v Anglii, Francii, sjednocení Německa a Itálie nebo vzniku Rakouska-Uherska.

Obsah

1.
Anglie
1.1.
Obchod
1.2.
Politika
1.3.
Volební reformy v Anglii
1.4.
Zahraniční politika
2.
Francie
2.1.
Napoleon III.
2.2.
Hospodářské potíže
2.3.
Zahraniční politika
2.4.
28. 1. 1871
2.5.
10. 5. 1871
2.6.
18. 3. 1871
2.7.
Zahraniční orientace
3.
Sjednocení Itálie
3.1.
Roztříštěnost
3.2.
Rok 1859
3.3.
Březen 1861
3.4.
Leden 1871
4.
Sjednocení Německa
4.1.
Pruské 3 různé koncepce sjednocení
4.2.
Rok 1859
4.3.
Vilém I.
4.4.
1864
4.5.
Pražský mír
4.6.
Německo
5.
Vznik Rakouska-Uherska
5.1.
1866
5.2.
Dualismus
5.3.
1868
5.4.
Uhersko
5.5.
Češi
6.
Vznik vojenských paktů
6.1.
Německo
6.2.
Rakousko-Uhersko
6.3.
Rusko
6.4.
Francie
6.5.
Británie
6.6.
1873
6.7.
1882
6.8.
1904
6.9.
1907

Úryvek

"Anglie
- období vlády královny Viktorie
- rozhodující úlohu měl parlament
- Anglie byla největší světovou velmocí
- hospodářský růst Anglie - měla náskok před ostatními státy, označována jako dílna světa, přechod od textilního průmyslu k těžkému (výroba železa, strojů a lokomotiv), kvalitnější a levnější zboží než v Evropě, vznikají různá průmyslová centra
- obchod: zásada svobodného, volného obchodu na základě nabídky a poptávky
- politika: stabilní parlamentní demokratický systém - výkonná moc v rukou vlády, odpovědné parlamentu - v něm účinkují 2 hlavní strany - konzervativní Toryové (pravice) a pokrokářští Whigové (střed)
- Anglie byla od 17. stol. bez revolucí, klidný vývoj, demokratická cesta reforem
- Volební reformy v Anglii
o 1. reforma roku 1832 - vol. právo rozšířeno mezi střední vrstvy
o 2. reforma roku 1867 - hlasovací právo rozšířeno i mezi městskou maloburžoazii, bohaté sedláky, dělnické předáky (kvalifikovaní, nejlépe placeni), počet voličů se zdvojnásobil
o 3.reforma roku 1884 - v podstatě mezi všechny muže, do konce 19. stol. to bylo 60 % obyvatelstva (kromě žen a nemajetných)
- nejvýznamnějším platidlem ve světě je anglická libra
- Anglie vlastní největší loďstvo světa
- Již během 19. století se začíná vyostřovat konflikt s Irskem, které je značně zaostalé - Irsko zpomaluje rozvoj v rámci království, Anglii předstíhají USA a Německo, během 70.let ztratila Anglie první místo v průmyslové výrobě, přechod od volného obchodu k ochraně tuzemské výroby proti cizí konkurenci, tzv.Protekcionismus, Anglie začíná vyvážet do méně rozvinutých zemí
- Zahraniční politika - politika nezávislosti a neúčast v konfliktech ostatních evropských mocností, možnost soustředit se na koloniální expanzi, námořní velmoc
- Anglie vlastní nejbohatší kolonii - Indii (káva, čaj, koření) - záměrně bráněno rozvoji indického průmyslu a řemeslné výroby, Indům se nelíbil britský vliv - povstání - Indie se stává zcela závislou na Anglii, 1876 britská královna získala titul indické císařovny
Francie
- Napoleon se prohlásil dědičným císařem jako Napoleon III. - tzv. druhé císařství, schváleno plebiscitem
- nastolena vojenská diktatura -
- Napoleon III. - podpora hospodářství, omezení nezaměstnanosti - zřizovány veřejné práce - přestavba Paříže, staré čtvrtě a hradby byly zbourány, Seina regulována
- vznik nových čtvrtí s širokými ulicemi (bulváry), stavěny divadla a nádraží
- v polovině 19. stol dovršena průmyslová revoluce - strojírenství, železářství - zpoždění oproti Německu, USA a Anglii
- v důsledku zmírnění celních předpisů roku 1860 začalo putovat do Francie levné Anglické zboží - hospodářské potíže
- zahraniční politika - koloniální politika, spojenectví s Anglií proti Rusku v Krymské válce,
- neúspěch v Prusko-francouzské válce, kapitulace Francie 2. 9. 1870 , vedlo to k pádu císařství vzniká tzv. třetí republika 4. 9. 1870 - rozkaz pokračovat ve válce, obklíčena Paříž, vytvořeny Národní gardy (lidové ozbrojené oddíly) , 4 měsíční obrana Paříže
- 28. 1. 1871 - Francie uzavírá mír s Pruskem
- 10. 5. 1871 - Frankfurtský mír - ztráta bohatého Alsaska, části Lotrinska, do nár. růst nespokojenosti v Paříži - OBČANSKÁ VÁLKA
- 28. 3. 1871 vyhlášena revoluční vláda KOMUNA, část pařížské buržoazie prchá před komunou, dělníci zabírají jejich továrny a byty - navýšení mezd, pevné ceny zákl. potravin, bezplatná lékařská péče, právo na vzdělání pro všechny
- zvolena rada komuny - řídící orgán, stoupenci jakobínských ideálů
- na začátku 80. let dochází ke stabilizaci hospodářské situace, proti umírněné republikánské vládě se začíná formovat opozice - NACIONALISTÉ
- roku 1880 začala obnova akcí dělnického hnutí - roztříštěnost
- zahraniční orientace - protiněmecká orientace, sblížení s Anglií a Itálií"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50bdfc9b4e1a9.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Evropa_2_pol_19_stol_pocatek_20_stol.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse