Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vývojová období v lidském životě

Vývojová období v lidském životě


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, Přerov

Charakteristika: Přehledná práce se podrobně zabývá vývojovými stádii v lidském životě. Po obecném úvodu o parametrech a faktorech vývoje blíže pohlíží na jednotlivá období z hlediska psychického, sociálního i tělesného. Na závěr práce jsou představeny charakteristiky etap lidského vývoje dle Erika Eriksona.

Obsah

1.
Vývojová období
2.
Faktory ovlivňující vývoj
3.
Prenatální
4.
Natální
5.
Novorozenec
6.
Kojenec
7.
Batole
8.
Přelomové období (3 roky)
9.
Mladší školní věk
10.
Starší školní věk
11.
Adolescent
12.
Dospělost
12.1.
Raná
12.2.
Vrcholná
12.3.
Pozdní
13.
Stáří
14.
Stádia dle Eriksona

Úryvek

"VÝVOJOVÁ OBDOBÍ
• duševní vývoj naší psychiky
• probíhá v průběhu celého života a nikdy nekončí
• vývoj po stádiích – životní etapy (v každé by mělo získat nové kvality)
(nemůžeme je přeskočit, avšak lze je zkrátit nebo prodloužit)
• všechny složky (řeč, emoce..) by se měly vyvíjet najednou => harmonický/ disharmonický vývoj
• směr vývoje - každé obd. má určitou časovou hranici
dopředu (progresivní), zpátky (regresivní) – degenerativní onemocnění NS
• tempo (přiměřené) - zrychlené (akcelerace)/ opožďování (retardace),
přiměřený vývoj (stagnace)
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ:
1. Zdravý tělesný vývoj (především NS, viz biolog. determinace psychiky)
2. Prostředí (podnětné – přiměřené podněty prostředí k věku, pokud nejsou -> opožďování (kojeňák), je-li moc podnětů -> taky špatně)
3. Vztahy (1. nukleární rodina – primární vztah, bazální jistota / 2. matka dítě a pak ost. soc. role/ 3. vrstevníci – na nich trénujeme)
4. Kultura (škola, vzdělávání, zvyky, viz. proces socializace)
PRENATÁLNÍ
1.BLASTEMOVÁ FÁZE (oplození až 3. týden)
3. zárodečný list, 3fáze oplození->entoderm(vnitřní orgán), ektoderm (???), mezoderm (NS)
2.EMBRYONÁLNÍ FÁZE (3 týden až cca 3 měsíce, zárodek) tzn. 4- 12. týden
-> tvoří se základ orgánů (zvýšená citlivost na vliv negativních vlivů), 3 cm; dých. reflexy)
-> zárodek – vzniklé oči, srdce (5. týden tluče), mozek
3.FETÁLNÍ FÁZE (3 měsíce až porod; fetal-plod)
-> začínají fungovat orgány, roste, dýchací reflexy
-> plod reaguje na (akustické), je aktivní (pohybuje se)
-> komunikace s matkou – (fyziologická přes pupeční šňůru chem. reakcemi,
smyslová – přes dotyk, mluví na něj; emocionální- souvisí s fyziolog., aby matka neměla stres)
-> 4. měsíc – pohyb, tře si oči, zývá
-> 5. měsíc – rozlišuje chutě
-> 6. měsíc – mozkové buňky, první útržky vzpomínek (hudba)
-> 7. měsíc – zakulacení, mění se pokožka, má vlasy, nehty
-> 8. měsíc – orgány hotové pro život (plíce se dotvoří až v 34. týdnu)


NATÁLNÍ

-> po narození, několik dní po porodu (40. týden po oplození)
-> porodní fáze: 1. otevírací – začátek porodu 8- 24 h.
2. vypuzovací – porod (1hod. až minuty)
3. vypuzení placenty – po porodu
- důležité obd. pro fyz a duševní vývoj (nedostatek vzduchu do mozku->poškození, dětská obrna)
- přizpůsobení podmínek, dýchat, vyluč, příjem živin, ????"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51af3b68e6212.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Vyvojova_obdobi.doc (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse