Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vývojová psychologie - maturitní otázka 3/3

Vývojová psychologie - maturitní otázka 3/3


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje vývojové psychologii. Zmiňuje faktory ovlivňující duševní vývoj, vyjmenovává zákony vývojové psychologie. Následně uvádí stručný popis vývojových etap člověka od prenatálního stádia až po stáří. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Psychologie - maturitní otázka 2/3.

Obsah

1.
Faktory ovlivňující duševní vývoj
2.
Zákony vývojové psychologie
3.
Vývojové etapy
3.1.
Prenatální období
3.2.
Natální období
3.3.
Postnatální období
3.4.
Kojenec
3.5.
Batole
3.6.
Předškolní věk
3.7.
Školní věk
3.8.
Puberta
3.9.
Adolescence
3.10.
Dospělý věk
3.11.
Stáří

Úryvek

"VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

Duševní vývoj ovlivňují:
1) faktory biologické (geny a vrozené vlastnosti)
2) faktory vnějšího prostředí
3) faktor subjektivní (sám ovlivňuji svůj vývoj)

Zákony:
1)Schopnosti a vlastnosti s krajní mírou projevu jsou více determinovány biologicky a výchova nic neudělá; při střední míře projevu výchova může ovlivnit
2) S přibývajícím věkem má menší význam biologická determinace a větší vliv prostředí a subjektivní faktory
3) Vývoj jedince je postupný, změny plynule navazují, vždy musí proběhnout předešlá fáze- nelze ji přeskočit
4) Vývoj složek duše se nerozvíjí rovnoměrně
5) Vývoj je ve skocích
6) Každé období se liší kvalitativně
7) Složky duševního dění spolu souvisí a ovlivňují se
8) Vývojová křivka je v počátcích strmá a později zvolňuje
9) Vývoj jedince je jedinečný a individuální"

Poznámka

Práce má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46eadbba9bf3f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vyvojova_psychologie.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse