Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývojová psychologie - předškolní věk

Vývojová psychologie - předškolní věk

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi podrobně představuje jednotlivé fáze vývoje dítěte v předškolním věku a to v oblasti motoriky, zdokonalování řeči, poznávacích procesů nebo socializace a emocí v rámci kolektivu dětí stejného věku nebo i vůči rodině. Poslední část práce je věnována hře a škole.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vývoj dítěte
2.1
Vývoj motoriky
2.2
Zdokonalení řeči
2.3
Vývoj poznávacích procesů
2.4
Sebepojetí
3.
Socializace a emoce
3.1
Význam rodiny
3.2
Sociální role
3.2
Dítě a vrstevníci
3.3
Sourozenecké vztahy
3.4
Hry
4.
Škola
5.
Závěr
6.
Seznam literatury

Úryvek

"2.3 Vývoj poznávacích procesů
Zhruba okolo čtvrtého roku dítěte se inteligence dostává na vyšší úroveň – přechod na názorné myšlení. Farková k tomu uvádí: „Z opakujících se znaků začíná odvozovat celostné pojmy, usuzuje o množství předmětů, porovnává je navzájem, dovede vytvořit a hlavně používat v praktické činnost úsudky o vlastnostech předmětů. Úsudky jsou však zatím zcela závislé na názoru a zvláště pak na vizuálním tvaru. Děti již také dovedou rozlišovat některé časové úseky a začínají rozumět jejich vzájemné následnosti.“
Podle Vágnerové se objevují typické znaky dětského myšlení: Jde zejména o egocentrismus, tedy ulpívání na subjektivním pohledu a tendenci zkreslovat úsudky na základě subjektivních preferencí, tím dochází k nepřesnostem v poznávání., dále o magičnost neboli tendenci pomáhat si při interpretaci reality vlastní fantazií či absolutismus, tj. přesvědčení, že každé poznání musí mít definitivní a jednoznačnou platnost. Tato tendence je jedním z projevů dětské potřeby jistoty. V neposlední řadě jde o antropomorfizace tedy polidšťování všeho.
2.4 Sebepojetí
„Rozvoj poznávacích procesů ovlivňuje i sebepojetí. Dítě o sobě uvažuje, uvědomuje si svoji jedinečnost a odlišnost od ostatních lidí,“ říká Vágnerová. Vědomí vlastní identity vzniká právě v předškolním věku. Fyzický obraz dětského já má převážně vizuální charakter, dítě ví, jak vypadá, pozná se v zrcadle. Zevnějšek pak má význam v případě, že je nějak, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu, nápadný.
Sebehodnocení je pak s ohledem na rozumovou nezralost výhradně závislé na názoru jiných lidí, největší vliv mají samozřejmě rodiče. Vágnerová zdůrazňuje, že dítě přejímá názor dospělých na sebe sama nekriticky. Jako obohacení dětské identity slouží ztotožnění s rodiči. To zároveň posiluje sebevědomí dítěte a pomáhá mu tak odlišit žádoucí a nevyhovující chování a vlastnosti, které by si mělo osvojit.
Součástí dětské identity se stává takzvané osobní teritorium, tedy cokoli, co k dítěti patří, ať už jsou to lidé, ke kterým má nějaký vztah nebo věci, které mu patří. Důležitou složkou dětské identity je i vlastnictví, které dítě projevuje verbálně. Může se ale projevovat až majetnickými sklony."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12685
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse