Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Význam informačních systémů

Význam informačních systémů


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se snaží vysvětlit, kde se nachází význam informačních systémů pro moderní hospodářský subjekt. Zároveň je součástí práce popis historického vývoje tohoto trendu.

Obsah

1.
Informační společnost a změny manažerského myšlení
a) Vysvětlení
b) Management
2.
Vývoj pojetí informačního managementu
a) 1. etapa – 60. léta
b) 2. etapa- 70. a 80. léta
c) 3. etapa od 90. let

Úryvek

"2. etapa- 70. a 80. léta
IM se stává výrazovým prostředkem v řeči informatiků – zdůrazňuje se pozornost postupům ekonomicky hospodárné realizace tvorby a fungování IS založených na moderních IT.
Typové otázky:
- při plánování: Jaký IS vyžaduje naše současná podnikatelská strategie?
- při organizování : Jak IT ovlivní naši organizační strukturu?
- při kontrole: Jaké náklady jsou vynakládány na IT?

Kladné stránky:
- postupné propojení informačních procesů s manažerskými pohledy
- sílí důraz na funkční postavení a úlohu manažerů, kteří práce na IS/IT řídí ( Information Manager, Chief Information Manager)

Záporné stránky:
- malá bezprostřední účast budoucích uživatelů na projektových aplikacích IS/IT
- malý důraz kladen na otázky, proč, jak a do jaké míry automatizované informační procesy pomáhají zkvalitnit a zajistit soustavu cílů organizace ( hlavní poslání manažerské činnosti)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x457d8652479bc.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Vyznam_informacnich_systemu.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse