Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Význam inovačního procesu při zvyšování výkonnosti společnosti podle metodiky BSC

Význam inovačního procesu při zvyšování výkonnosti společnosti podle metodiky BSC


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Inovační a provozní cyklus. Současné požadavky na inovační procesy – typ strategie, požadované zdroje pro dosažení inovačního efektu, komplexnost inovace, požadavky na management při dosahování plánovaných výsledků, akceptování zjištěných výsledků úspěšnosti při implementaci změn.

Poznámka

Současné komplexní metody hodnocení firem 2/4

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_strategx0014.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
inovace2.rtf (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse