Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzácné plyny

Vzácné plyny


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahuje mnemotechnickou pomůcku na zapamatování těchto plynů, jejich popis, vlastnosti, výrobu a použití.

Obsah

1.
Vzácné plyny – definice
2.
Mnemotechnická pomůcka
3.
Hélium
4.
Neon
5.
Argon
6.
Krypton
7.
Xenon
8.
Radon

Úryvek

“Hezký Nevěrný Arnošt Krátil Xénii Rána
Vzácné plyny= interní= netečné
• Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon a Radon
• Prvky VIII A skupiny
• Poprvé je objevil sir William Ramsay (angličan)
• Helium
Značka: He
Rok objevu: 1895 (W. Ramstey)
Prot. číslo: 2
1 atomové molekuly
• plyn, bez barvy, bez zápachu
• po vodíku nejlehčí plyn
• Nehořlavé, nevýbušné
Tv= -268,9 °C
Tt=-263,9 °C
Ernest Rutherford : 1907 popsal alfa částice jako proud heliových jader
• Téměř nemožná reakce s jinými prvky
• Velice složitě se zkapalňuje
Výroba:
Destilací zkapalnělého zemního plynu
Vzniká alfa rozpadem těžkých radioaktivních částic
Použití:
• Při svažování kovů, které by oxidovali kyslíkem
• Náplň balonů a vzducholodí
• Vyrovnávání tlaku v kabinách kosmických lodí
• Součást umělé atmosféry – lékařství, potápění
• Chirurgie –ionizované He"

Poznámka

Práce ve formátu MS PowerPoint (*.ppt).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48451d3066d40.zip (740 kB)
Nezabalený formát:
Vzacne_plyny.ppt (820 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse