Vznik KSČM


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této práci se autor snaží o rozbor transformace a vzniku KSČM po listopadu 1989.Pokus o rozbor vzniku naší nejsilnější krajně levicové strany. Jde o situaci během listopadu a prosince 1989, o zákon, povolující tuto stranu i s jejím názvem a první volby. Jedná se o rozbor prvního a částečně i druhého sjezdu strany, v Olomouci, resp. na Kladně. Současný stav je jen nastíněn. Stejně jako to, co dělala strana mezi druhým sjezdem a dneškem. V práci se čtenář setkává se jmény: M. Jakeš, G. Husák, M. Štěpán, L. Adamec, M. Grebeníček, Jiří Machalík, Jiří Svoboda a JUDr. Vojtěch Filip.
Obsah:
1. KSČM
2. Vznik KSČM
3. Snahy o zrušení KSČ(M)
4. První volby, první sjezd
5. Ustavující stranický sjezd
6. Od II. sjezdu strany
7. Komunistická strana dnes
8. Politická orientace a zařazení strany
9. Závěr
10. Obsah
11. Použité prameny
Úryvek z práce:
"Ustavující stranický sjezd
V listopadu roku 1990 se konal první ustavující sjezd KSČM v Olomouci, a to mj. i proto, že na základě začínajícího a postupně narůstajícího politického hnutí mezi Českou a Slovenskou republikou tehdejší ČSFR a potřeby vetší samostatnosti v rámci KSČ byly obě tehdejší komunistické strany (KSČ a Komunistická strana Slovenska) osamostatněny, pro koordinaci činnosti obou stran byla vytvořena Federální rada Komunistických stran Čech a Moravy a Slovenska a česká část KSČ se natrvalo ustavila jako KSČM. Do čela federální rady byl zvolen Miroslav Grebeníček, a byl předsedou až do jejího rozpadu (7.4.1992- kdy definitivně přetransformovaná KSS na Stranu Demokraticej Levice, pod vedením Vasila Mohority, opustila radu). Předsedou KSČM byl zvolen filmový režisér Jiří Svoboda. V té době působilo v ČSFR vedle KSČM dalších 16 levicových subjektů, mj. tedy ČSSD, Levá alternativa, Československá strana socialistická, Kluby sociálních demokratů OF. Do voleb v roce 1992 nastoupila KSČM jako součást Levého bloku spolu s Demokratickou levicí a společně získali 14.05 % voličských hlasů jako druhé nejsilnější politické seskupení po ODS , která vznikla z OF..."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43eb6d7bc5a6f.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Vznik_KSCM_seminarka.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse