Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vznik, znaky, funkce a teorie státu

Vznik, znaky, funkce a teorie státu


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779, Dobruška

Charakteristika: Zápisky z hodin politologie v rámci základů společenských věd v hlavních bodech popisují způsoby vzniku státu, jeho znaky, funkce i teorie.

Obsah

1.
Vznik státu
2.
Znaky státu
2.1.
Území
2.2.
Obyvatelstvo
2.3.
Státní aparát
2.4.
Státní suverenita
2.5.
Právní subjektivita
3.
Funkce státu
4.
Teorie státu

Úryvek

"1.VZNIK STÁTU
a.Postupné osídlovaní a organizace (Francie)
b.Rozdělení jednoho celku (rozpad Sovětského svazu, rozpad Rakouska-Uherka->Československo)
c.Sjednocení více částí (Tanzánie, Jugoslávie)
d.Rozhodnutí OSN (Izrael)

2.ZNAKY STÁTU

a.ÚZEMÍ-ohraničené -zemský povrch, vzdušný prostor (20 km), podzemí až do středu Země, pobřežní vody (20km)
-hranice: Přirozené-hory (Pyreneje-Španělsko, Portugalsko)
Pozn. hranice na hřebenech-dobrá vojenská strategie
-řeky(Dunaj-Rumunsko, Bulharsko)
Etnické-podle obyvatelstva, problémové
Uměle vytvořené

b.OBYVATELSTVO -všichni žijící lidé na určitém území
1)české občanství X 2) občanství jiného státu (imigranti, azylanti, pracující)
-české občanství lze získat různými způsoby-př. sňatek, delší pobyt v zemi
-rozdíl: lidé s občanstvím jiného státu nemohou v ČR volit
-ČR umožňuje mít i jiné občanství (ziskem jiného občanství české nezaniká)
-Švédsko-ziskem jiného občanství automaticky zaniká občanství švédské

c.STÁTNÍ APARÁT-BYROKRACIE (vláda úředníků)
-zajišťuje chod státu
- vznik se Francii za vlády Ludvíka XIV. V 17.stol.
-rozrůstá se ohromnou rychlostí

d.STÁTNÍ SUVERENITA (=svrchovanost)
-na svém území si může každý stát dělat, co uzná za vhodné
-jiné státy by neměly mluvit do záležitostí jiného státu
-! ovšem vyšší hodnotu mají základní lidská práva! (problémy-Libye, Sýrie)

e.PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA
-stát svobodně vstupuje a vystupuje z různých organizací

3.FUNKCE STÁTU
a.Vnitřní-právní rámec ( jsou jasně daná pravidla, která se musí dodržovat)
-bezpečnostní (policie, integrovaný záchranný systém, ochrana zdraví, života)
-sociální (zajištění bydlení, …)
-hospodářská (přerozdělování peněz, př.výběr daní->neplatíme za vzdělání)
-kulturní (zajištění kulturních institucí z peněz státu př.muzea)
b.Vnější-bezpečnostní (armáda-zajistit ochranu země)
-diplomatická (zajištění vztahu s ostatními státy, vytažení z problémů s jiným státem)
-hospodářská (snaha podpořit zahraniční obchod a ekonomické vztahy)

4.TEORIE STÁTU
A.Náboženské-stát jako dílo boha
-panovník je bůh
-př. 1. starověké státy-Mezopotámie, Egypt
-Teokracie=vláda boha nebo náboženského vůdce, př. Irán
B.Patriarchální-rod->kmen->stát
-panovník-otec národa
C.Mocenské-silný národ pohltí slabší národ, př.Velká Morava
D.Smluvní=konsensuální
-lidé se dohodli a stát vznikl dohodou"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506f128aeb5ac.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vznik_znaky_funkce_teorie_statu.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse