Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzorový Skladový řád METeorit, s.r.o.

Vzorový Skladový řád METeorit, s.r.o.


Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje plné znění Skladového řádu společnosti METeorit s.r.o..

Obsah

1
Všeobecné náležitosti
1.1
Charakteristika
1.2
Působnost
1.3
Definice
2
Skladovací prostory
2.1
Charakteristika
2.2
Komunikace a jejich údržba
2.3
Osvětlení komunikací a skladovacích ploch
2.4
Regály
2.5
Manipulační zařízení
2.5.1
Zásady obsluhy motorových vozíků
3
Skladování
3.1
Identifikace materiálu a zboží
3.2
Zásady skladování
3.2.1
Skladování materiálu na paletách
3.2.2
Stohování - paletizace
3.2.3
Ložení materiálu ve stohu
3.2.4
Skladování materiálu v regálech
3.3
Skladovací podmínky
4
Nakládka a vykládka
5
Bezpečnostní zásady
5.1
Školení obsluhy
6
Ostatní ustanovení
6.1
Související záznamy a formuláře
6.2
Související organizační normy
6.3
Seznam pracovních pozic k proškolení
7.
Osobní ochranné pracovní pomůcky
8.
Přehled skladových ploch

Úryvek

"1 Všeobecné náležitosti

1.1 Charakteristika

Tato směrnice specifikuje ustanovení, které souvisí se sklady a skladováním materiálu (zboží) ve společnosti METeorit, s.r.o.

1.2 Působnost
Ustanovení směrnice platí pro všechny úseky společnosti, kde dochází ke skladování a manipulaci s materiálem v rámci poskytování služeb zákazníkům (viz také seznam pracovních pozic k proškolení, část 6.3).

1.3 Definice
• Skladový prostor – místo určené pro umístění nakupovaného materiálu za účelem uchování materiálu v nezměněném stavu před poskytnutím služby zákazníkovi (nebo v rámci poskytování služby zákazníkovi). Skladovací prostory se ve společnosti vyskytují ve:
o skladu materiálu – prodejně, a
o pneuservisu.
• Manipulační zařízení – zařízení, které slouží k manipulaci s materiálem v rámci skladových prostor (např. vysokozdvižný vozík, apod.)

2 Skladovací prostory

2.1 Charakteristika

Za skladové prostory jsou považovány skladovací plochy, regály, apod. Kontroly skladovacích prostor se provádí denně, za kontrolu je odpovědný vedoucí skladu.
Kontroly a revize všech osobních zařízení používaných ve skladovacích prostorech je prováděna dle platných předpisů, externími spolupracovníky.
Zaměstnanec je povinen případné nedostatky skladových prostor neprodleně ohlásit Vedoucímu skladu.

2.2 Komunikace a jejich údržba

Prostory skladu materiálu a prostory ostatních skladovacích míst musí být udržovány v čistém stavu, hlavní komunikace, které slouží současně jako únikové cesty musí být stále přístupné a volné, nesmí být používány ke skladování. Všechny únikové cesty musí být adekvátně označené.
Úklid komunikací skladovacího prostoru musí být prováděn pravidelně 1x za 2 týdny, pokud situace ve využívání komunikací skladu nebude vyžadovat termín kratší (v zimních měsících neprodleně). Takový případ posoudí vedoucí skladu nebo odpovědná osoba. Ve všech skladových prostorách společnosti musí mít komunikace povrch vyhovující pro manipulaci s materiálem pomocí používané manipulační techniky."

Poznámka

Práce obsahuje i nákresy a tabulky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x456e9814ad050.zip (45 kB)
Nezabalený formát:
Skladovy_rad_METeorit.doc (175 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse