Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vztah církve a státu, mezinárodní vztahy

Vztah církve a státu, mezinárodní vztahy

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá vztahem státu a církve. Pojednává o boji církve za teokracii. Informuje nejen o úpadku papežství a snaze zbavit církev světských prvků, ale také o reformaci v Anglii, Francii a českých zemích. Nepřehledně jsou popsány mezinárodní vztahy ve starověku, středověku a novověku. Je zde charakterizována středověká společnost, křižácká tažení, i novověké války. Zmíněny jsou také důsledky první světové války a vývoj mezinárodního soudnictví.

Obsah

1.
Vztah státu a církve
1.1.
Boj církve za teokracii (9. - 14. století)
1.1.1.
Hlavní pramene kanonického práva
1.2.
Vztah státu a církve od reformace do novověku (15. - 20. století)
1.2.1.
Úpadek papežství
1.2.2.
Snaha zbavit církev světských prvků
1.2.3.
Reformace v Anglii
1.2.4.
Francouzská reformace
1.2.5.
Reformace v českých zemích
1.2.6.
Vývoj katolické církve
2.
Mezinárodní vztahy ve starověku a středověku
2.1.
Charakteristika starověké a středověké společnosti
2.2.
Války v orientálních despociích
2.3.
Konflikty mezi světskou a církevní mocí
2.4.
Křižácká tažení na Východ
2.5.
Válečné obyčeje feudální Evropy
2.6.
Druhy středověkých a raně novověkých válek
2.7.
Projekty snažící se zamezit nebo regulovat válečné střety
3.
Mezinárodní vztahy v novověku (19. a 20. století)
3.1.
Situace před první světovou válkou
3.2.
První světová válka a její důsledky
3.2.1.
Společnost národů
3.2.2.
Malá dohoda
3.2.3.
Ženevský protokol
3.2.
Druhá světová válka
3.2.1.
Poválečný vývoj mezinárodní integrace
3.2.2.
Vznik odborných organizací a vojenských bloků
3.3.
Vývoj mezinárodního soudnictví

Úryvek

"Vztah státu a církve

• Boj církve za teokracii (9.-14.stol): Křesťanství se začalo rozšiřovat v Římské říši již v prvním stol. př.n.l. Až do začátku 4.stol. nebyla nová víra uznávána a byla pronásledována. 313 začíná v dějinách křesťanství nová éra: ediktem milánským zaručil císař stejná práva všem náboženským vyznáním. V druhé pol. 4. stol. získalo křesťanství v obou částech Římské říše monopolní postavení a stalo se jediným státním náboženstvím. Ediktem milánským začíná období mohutného hospodářského a politického rozmachu církve (postavení právnické osoby, mohla nabývat majetek). Až od počátku 9.stol. žila katolická církev ve shodě se státní mocí (stát potřeboval církev, církev potřebovala stát). Rozpadem římského impéria a vznikem barbarských říší se oslabila jednotná církevní organizace. Na území nových států vnikly národní církve – přimkly k panovníkovi.
Zvláštního charakteru nabyla symbióza církve a státu ve V7chodořímské říši, v Byzanci – císař = její ochránce, nejvyšší církevní hodnostář.
Spolupráce mezi církví a státem trvala dokud existovala rovnováha. Později začala církev hlásat emancipaci moci duchovní, chtěla se vymanit ze závislosti na moci světské, požadovala podrobení královské a císařské moci vládě duchovenstva, římského papeže především – tak začal boj o teokracii. První pokusy o prosazení vlády duchovenstva nad světským státem jsou podnikány v oblasti práva – objevují se první sbírky, které právní materiál tendenčně vybírají a falšují. V nich se uvádí, že světská moc byla odedávna podřízena moci církevní a že římský biskup požíval v církvi odedávna privilegované postavení. Boj začal útoky proti králům a císařům již v 8.stol. Vrcholu dosáhl za pontifikátu fanatického papeže Řehoře VII – zasahoval do politických poměrů v Anglii, Francii, Španělsku, Polsku, Dánsku a Uhrách…
Hlavním pramenem kanonického práva byla v raném středověku usnesení církevních sněmů a výnosy římských papežů. Těchto norem se nahromadilo velké množství, proto úsilí je kodifikovat. Významná je kodifikace boloňského mistra Gratiana – Kratinův dekret = rozsáhlé dílo, shrnující nepřeberné množství kánonů, které autor provází komentářem, jež vysvětluje a usiluje o odstranění rozporů. Má mimořádný význam historický, protože ovlivnil další vývoj kanonického práva ve středověku. Stal se základem, na který navazovaly velké kodifikace práv pozdějších papežů.
Druhá pol. 12.- 13.stol je považována za zlatý věk církve – Inocenc III. Církev se postupně konsolidovala. Ve 13. stol. vrcholí scholastická metod myšlení – T.Akvinský. Ve 14 stol. se objevují první jména obhájců moci světské – teoretiků proticírkevních, protiřímských. Ti ohlašovali nástup renesance a budoucí reformaci.
• Vztah státu a církve od reformace do novověku (15.-20.stol.): V době největšího rozmachu světské moci církve se uvnitř církve projevují zárodky snah o zjednání nápravy a zárodky jejího úpadku. Reformní úsilí bylo urychleno úpadkem papežské stolice, který se projevil v politické závislosti papežů sídlících v Avignonu na Francii (1305-1378) a zejména v schizmatu (1378-1417), kdy byli dva či tři papežové. Úpadek papežství vyvolal mezi vyšším duchovenstvem mocné hnutí, vedené zásadou, že nejvyšší moc v církvi přísluší veškerenstvu biskupů, čili obecnému koncilu, kterému náleží právo soudit papeže, když by své moci zneužil – tento směr se nazýval episkopální systém."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18693
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse