Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > WTO, NAFTA, RVHP, OECD - ekonomické organizace

WTO, NAFTA, RVHP, OECD - ekonomické organizace

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text popisuje čtyři celosvětové současné, či bývalé ekonomické organizace: WTO (Světová obchodní organizace, NAFTA (Severoamerická dohoda o volném obchodu), RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci), OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). U každé organizace je uveden historický kontext jejího vzniku a její působnost.

Obsah

1.
WTO - Světová obchodní organizace
2.
NAFTA - Severoamerická dohoda o volném obchodu
3.
RVHP -Rada vzájemné hospodářské pomoci
4.
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Úryvek

"WTO – Světová obchodní organizace
Předchůdcem WTO byl GATT – všeobecná dohoda na clech a obchodu. Po druhé světové válce byl zájem na vytvoření mezinárodní obchodní organizace, která by dávala rámec mezinárodnímu obchodu a politice. Roku 1947 byla jako provizorium vytvořena GATT. Neměla institucionální základ, jednalo se pouze o soubor pravidel o obchodu se zbožím a nedisponovala účinným mechanismem pro urovnávání sporů mezi členy – i narušitel mohl zablokovat ustanovení.
V roce 1986 začalo Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání, do kterého byly zahrnuty nové problémy a to mj. obchod se službami, obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví, přeměna dosavadního provizoria (GATT) na pevnější organizační rámec a vytvoření pravidel pro urovnávání sporů. Během těchto jednání platilo, že je potřeba dohodnout vše jinak nic neplatí – dílčí výsledky vešly v platnost až po skončení celého vyjednávání, které bylo formálně ukončeno v dubnu 1994 v Maroku podepsáním „Závěrečného aktu obsahujícího výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.“ Zároveň byla podepsána i Dohoda o zřízení WTO, která platí od 1. 1. 1995. Všechny země do roku 1995 nestihly schválit svůj přístup k WTO, proto v roce 1995 působila současně WTO i GATT.
Jedním z hlavních principů členství je transparentnost. WTO má právo na informace, ale zároveň má i povinnost informace svým členům poskytovat. Mezi nejsledovanější informace patří informace o clech, netarifních překážkách, antidumpingu, informace o existenci státních obchodních podniků a monopolů a další. Tyto informace, ke kterým mají přístup všichni členové, by měly usnadňovat mezinárodní obchod.
Velkým rozdílem oproti GATT je schopnost WTO řešit spory mezi členskými zeměmi. Spory se řeší v rámci systému Integrovaného urovnávání sporů. Organizace má mezinárodní soudní tribunál i nejvyšší odvolací fórum. Během prvních tří let své existence WTO vyřešila 132 stížností oproti 300 požadavkům, kterými se zabývala GATT během 47 let svého fungování. Schopnost řešení sporů mezi členy je posílena i institucionálním rámcem pro řízení vztahů mezi členy. Základem je princip jediného závazku, který znamená, že všichni členové musejí přijmout všechny závazky podle Dohody o zřízení WTO. V tomto principu je vidět také nezanedbatelný rozdíl oproti GATT, protože během její existence byly závazné smlouvy jen pro ty státy, které k nim přistoupily.
Transformací GATT v efektivnější WTO stoupl i zájem o členství v této mezinárodní obchodní instituci. V roce 1995 bylo členy 112 zemí. O čtyři roky později to bylo již 135 zemí a dalších 39 zemí o členství usilovalo. Mezi nejvýraznější kandidáty lze zařadit Čínu a Rusko. Jednání o vstupu do WTO jsou náročná a zpravidla trvají několik let.
Dalším důležitou dohodou je Všeobecná dohoda o clech a obchodu zaručující nediskriminaci a zásadu srovnání cizí a domácí ekonomiky. Oba tyto body mají zaručit stejné podmínky pro zahraniční výrobky na domácím trhu a zároveň umožňují vstup zahraničním výrobcům na domácí trhy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19166
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse