Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce psaná formou odrážek stručně seznamuje s problematikou waldorfské školy. Součástí práce je nejen pohled do historie a filosofických kořenů tohoto pedagogického systému, ale nastiňuje také podobu vyučování a metody využívané v současných waldorfských školách.

Obsah

1.
Rudolf Steiner
2.
Antroposofie
3.
Historie
4.
Mateřské školy
5.
Ontogeneze lidského jedince podle Steinera:
6.
Cíl WP
7.
„Svobodná waldorfská škola“
8.
Výuka
9.
Živé slovo
10.
Epochové sešity
11.
Výuka čtení a psaní
12.
Práce s přírodním materiálem
13.
Školní interiér
14.
Osobnost učitele
15.
Kritické zhodnocení
16.
Závěr

Úryvek

"1) Rudolf Steiner
• Z jeho učení vychází celá waldorfská pedagogika
• Filosof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel
• Zdůrazňuje duchovní jednotu lidstva
2) Antroposofie:
• „duchovní věda o nadsmyslovém poznání“
• „moudrost o člověku“
• Prameny:
• Náboženské představy - křesťanství, pohanství, hinduismus, budhismus
• Historie
• Věda
• středověký spiritismus
• astrologie
• Steinerova cesta poznání :
• meditací lze dospět k jasnovidectví a tak k získání přístupu ke kosmické poměti
• Steinerovi se to údajně povedlo
• Cíl Steinerova učení:
• obroda člověka
• rozvoj jeho duchovních sil prostřednictvím nadsmyslového poznání světa
• Základ Steinerovy filosofie
• nauka o člověku, který je tvořen základními 4 složkami :
1. Já = jakési jádro
2. Fyzické tělo
3. Éterické tělo
4. Astrální tělo
• Steinerova antroposofie do značné míry ovlivnila waldorfskou pedagogiku
2) Historie:
• 1. škola v německé obci Waldorf ve Stuttgartu
 Založena v roce 1919
 Vycházela z antroposofie Steinera
 Zakladatel Emil Molt
 Určena pro děti zaměstnanců tamní továrny
• Dnes existuje přes 870 škol tohoto typu
• V ČR
 vznikají od roku 1990
- Písek, Příbram, Ostrava, Praha, Semily, Pardubice
 české instituce
- Vzdělávací program waldorfské školy schválen v roce. 1996
- Asociace WŠ
- Časopis Člověk a výchova (4x ročně)
- České sdružení pro waldorfskou pedagogiku
- Ústav pro svobodné alternativní školství při pedagogické fakultě v Ostravě"

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51573aa3c52f6.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Waldorfska_pedagogika.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse