Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Weberův přístup k politice a politické vědě

Weberův přístup k politice a politické vědě


Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nastiňuje přístup Maxe Webera k politice a politické vědě.

Obsah

1.
Weberovo chápání slova "politika"
2.
Weberova definice moci
3.
Weberův přístup k politice
4.
Weber z pohledu E. Voegelina, L. Strausse či W. Hennise
5.
Závěr

Úryvek

"Pro Maxe Webera je politika „pojem neobyčejně široký a zahrnuje každý druh samostatné vedoucí činnosti“ (Weber 1998: 246). Může se jednat např. o politiku bank, politiku odborů ve stávce, školskou politiku města či obce a podobně (ibid.). V užším slova smyslu však chápal politiku jako „snahu o podíl na moci nebo o vliv na rozdělení moci, ať už mezi státy, nebo mezi skupinami lidí uvnitř státu, který je zahrnuje. […] Kdo dělá politiku, usiluje o moc. O moc buď jako prostředek ve službě jiným (ideálním nebo egoistickým) cílům, nebo o moc ‚pro ni samotnou‘, aby prožíval pocit prestiže, který moc dává“ (ibid.: 247). Díky tomuto přístupu k politice patřil Weber k realistům, neboť boj o moc vnímal jako nezbytnou vlastnost politiky (Loužek 2005: 142).
D. V. Kurtz připomíná Weberovu definici moci: „(Moc je) možnost, že jeden z činitelů uvnitř sociálních vztahů bude schopen prosadit bez odporu svou vůli“ (citováno podle Cabada 2004a: 481-482).
„Politik pracuje s touhou po moci jako s nevyhnutelným prostředkem“ a „mocenský instinkt“ tedy patří k jeho samozřejmým kvalitám (Weber 1998: 284). Weber dále tvrdil, že autorita moci, ovládání a panství nad lidmi „je jedním z nejvýznamnějších prvků ve společenské činnosti“ (Weber 1997: 47)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454b35b5eb33e.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Politika_a_politicka_veda.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse