Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Wilbur Smith: Řeka bohů - 2. díl

Wilbur Smith: Řeka bohů - 2. díl


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je věnována druhému dílu knihy Wilbura Smitha Řece bohů. Plynule navazuje na první díl. Tentokrát hlavní hrdinové objeví hrob Lostris a podle svitků pátrají po hrobě a bájném pokladu faraóna Mamose.

Obsah

1.
Objevení hrobky Lotris
2.
Kdo je královna Lotris?
3.
Hledání pokladu

Úryvek

"Rok po celosvětovém úspěchu románu Řeka bohů vychází z pera mistra afrických příběhů pokračování tohoto celosvětového bestselleru, neméně úspěšná Řeka bohů II. Mezi oběma příběhy však uplynuly čtyři tisíce let.
Duraid a jeho nádherná manželka Royana jako první objeví hrobku královny Lostris.

Právě když Royana fotografovala malby, odpadl ze zdi za podstavcem, na kterém kdysi stával sarkofág, kus omítky a odhalil výklenek s deseti alabastrovými nádobami. Každý z nich skrývala papyrový svitek, který popsal a uložil Taita, královnin otrok.
Od této chvíle se jejich životy zdánlivě odvíjely kolem útržků papyru. Přes jistá poškození a částečný rozklad zůstaly svitky po téměř čtyřech tisíciletích pozoruhodně zachovalé.
Obsahovaly fascinující příběh národa přepadeného silným nepřítelem, který byl vyzbrojen válečnými vozy taženými koňmi. Pro Egypťany té doby byli koně i vozy naprosto neznámé pojmy. Lidé od Nilu drcení hordami Hyksósů prchali ze země. Pod vedením královny Lostris putovali proti proudu velké řeky na jih až téměř k jejím pramenům do etiopské vysočiny. Zde, uprostřed hrozivých hor, pohřbila královna Lostris mumifikované tělo svého manžela, faraona Mamose, zabitého v bitvě Hyksósem.
Mnohem později přivedla Lostris svůj lid zpátky do milovaného Egypta. Nelítostná africká divočina z nich vychovala tvrdé válečníky, kteří se vyřítili z kataraktů na Nilu vyzbrojeni vlastními vozy a koňmi a znovu se postavili nájezdníkům. Nakonec nad Hyksósy dokázali zvítězit a vytrhli jim z drápů dvojitou korunu Horního a Dolního Egypta. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_litx0014.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Reka_bohu_II.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse