Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > William Shakespeare: Hamlet

William Shakespeare: Hamlet


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce popisuje děj dramatu Hamlet Williama Shakespeara a charakterizuje jeho hlavní postavy. Krátce se věnuje také základním myšlenkám a uměleckým prostředkům díla a dodává informace o autorovi.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Život a dílo autora
3.
Inspirace, děj
4.
Postavy
5.
Myšlenka, umělecké prostředky

Úryvek

"Název: Hamlet
Autor: William Shakespeare

Rok 1. vydání: 1604
Literární druh: drama
Literární žánr: tragédie
Lirerární období: renesance

Překladatel: Jiří Josek
Život a dílo autora:
Významný anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu.Obvykle je považován za anglického národního básníka. Jeho tvorba se dá rozdělit do 3období. Shakespearova dramata se u nás hrají díky J. Nerudy a V. Hálka (první hra hraná u nás byla Macbeth). Významnými díly jsou například Hamlet, Romeo a Julie nebo Othello, další díla pak Sen noci svatojánské, Král Lear, Mnoho povyku pro nic

Inspirace: starodávný skandinávský příběh jutského prince Amleta, napsal ho dánský kronikář Saxo Grammaticus
Místo a doba děje: hrad Elsinor, Dánsko, počátek 17.století
Námět, dějová osnova:
Dánský král Hamlet zemřel a je pochován v rodinné hrobce. Jeho syn Hamlet truchlí nad jeho smrtí, zatímco bývalá manželka Gertruda se vdá za Hamletova bratra Klaudia. Zanedlouho se strážím objeví duch zesnulého Hamleta a ti ihned informují Hamleta o otcově zjevení. Ten s ním promluví a zjistí, že jeho otec nezemřel, ale byl zabit svým bratrem. Hamlet pak hraje, že se zbláznil a omylem zabije nejvyššího komořího Polonia. Nato je vyhnán ze země do Anglie, kde má být zabit. Tak se však nestane, jelikož Hamlet vymění dopisy a místo něj anglický král dá zabít dva vyslance, kteří byli s Hamletem. Hamlet se vrací do Dánska a zjišťuje, že jeho milá, Poloniova dcera Gertrůda se zbláznila a utopila. Laertes, Poloniův syn se vrátil z Francie a vyzve Hamleta na souboj. Společně s Klaudiem se spiknou proti Hamletovi a otráví meč a víno. Při souboji se z otráveného vína napije Gertruda, Laertes a Hamlet jsou zraněni otráveným mečem a krále zavraždí Hamlet jak škrábnutím otráveným mečem, tak přinuceným vypitím vína. Následným dánským králem se stává norský kralevic Fortinbras.

Hlavní postavy, charakteristika:
Hamlet – syn Hamleta, zesnulého dánského krále, dánský princ, předstírá šílenství poté, co se mu zjevil duch otce, v knize se vyskytuje ve dvojí osobnosti: šílený(libuje si ve slovních hříčkách) a racionální (baží po pomstě)
Gertruda – Hamletova matka, Klaudiova manželka, dánská královna
Klaudius – dánský král, strýc Hamleta, zavraždil svého bratra – bývalého dánského krále, prosí Boha o odpuštění, ale v nitru výčitky necítí
Horacio – Hamletův přítel
Polonius – nejvyšší komoří, otec Ofelie a Leartese
Leartes – Poloniův syn
Ofelie – Poloniova dcera, milovala Hamleta, zbláznila se kvůli smrti otce a odmítnutí Hamleta a utonula

Autorův záměr (hlavní myšlenka díla): není dobré konat špatné věci a pak to tajit, jelikož pravda vždy vyjde najevo
Umělecké a kompoziční prostředky: vznešený styl, próza, místy poezie, ich-forma, filosofické monology, sarkasmus, dialogy, cynické poznámky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506fed8712576.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Hamlet.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse