Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Za filosofií fotografie - Flusser

Za filosofií fotografie - Flusser


Kategorie: Fotografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Filosofie fotografie - Vilém Flusser, historický vývoj, fotoaparáty, fotograf a fotografické gesto.

Úryvek

"Každá fotografie je nakonec výsledkem jak spolupráce, tak i soupeření mezi fotografem a fotoaparátem. Jsou v ní zašifrované jak pojmy fotografa, tak pojmy, které byly naprogramovány přístrojem. Nejlepší fotografie vzniká tak, že fotograf překoná program aparátu a podřídí ho svému záměru.
Flausser zastává v podstatě tradiční stanovisko „L´art pour l´art“. Rozpoznat uměleckou hodnotu mohou jen vyvolení. Hodnoty uměleckých děl nejsou věčné, nýbrž všechna díla směřují ke zvykovosti. Flausser předpovídá dobu, kdy nebudou platné kategorie věčných, neměnných hodnot. Kategorie, na které je třeba se v umělecké kritice soustředit jsou komunikativnost, informativnost díla a zvyk. Čím pohodlněji se bude informace sdělovaná uměleckým dílem přijímat, tím bude hezčí, komunikativnější a líbivější.
Flausser klade důraz na nutnost vstřebávání nových uměleckých podmětů a na umění je patřičně vnímat. Člověk se nesmí stát pouze prostředníkem stroje."

Poznámka

Zajímavá esej.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44fc882b812cf.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Filozofie_fotografie.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse