Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zahrada - esperanto

Zahrada - esperanto


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje pár vět v jazyce esperanto na téma zahrada. Nejdříve jsou položeny krátké otázky, na které je stručně odpovězeno. Vychází z animovaného výukového videa Mazi en Gondolando.

Úryvek

"Ĝardeno

Kio kreskas en palaca ĝardeno? Kio oni povas planti en ĝardeno? Ĉu vi havas ĝardenon? Kia ĝi estas? Ĉu ĝi estas granda? Kion vi planta en via ĝardeno? Kiu zorgas pri la ĝardeno?

Prunoj, persikoj kaj vinberoj kreskas en palaca ĝardeno. Karlo plantas arbojn, arbustojn, florojn kaj rozojn. Ni havas ĝardenon apud kabano. Ĝi estas malgranda. Ni plantas florojn, rozojn, bulbojn kaj terpomojn. Ni havas kelke da fruktarboj. Ili estas prunarboj, ĉerizarboj, pomarboj kaj pirarboj. Avo, avino kaj panjo zorgas pri la ĝardeno. Ili akvumas la ĝardenon. "

Poznámka

Práce obsahuje pouze 88 slov.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490745a25e434.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Zahrada_esperanto.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse